Poznávací - Česká Republika

Vybrat jiný typ zájezdů

více parametrů »

Krásy i památky Saska

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 4 215 Kč 1 zájezdů
07.05. − 10.05.2020, 4 dny
4 215 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: SS0507; Doprava: autobusem.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 2lůž.. +
Základní cena: Č. zájezdu: SS0507; Doprava: autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Odjezd z Brna, Prahy (další nástupní místa trasy 1, 2, 3A, 3B, 5 - mimo Plzeň ) v brzkých ranních hodinách. Naší
první zastávkou bude renesanční zámek Zákupy obklopený
anglickým parkem a terasovitou barokní zahradou, kde si budeme
moci prohlédnout více jak dvacet luxusně vyzdobených
a bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily jako
reprezentační a obytné pokoje rakouského císaře a posledního
korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého.
A nesmíme zapomenout na zámeckou kapli, kde měl svatbu
následník trůnu František Ferdinand d'Este a hraběnka Žofie,
čímž se tento zámek navždy zapsal do světové historie. V nedaleké
České Kamenici se projdeme jedním z nejzachovalejších
historických městských center severních Čech, památkovou
zónou s téměř 40 objekty od gotiky až po secesi. Poslední
zastávkou bude město mostů na Labi, brána do Českého
Švýcarska, nejníže položené město v České republice - Děčín.
Podíváme se k dominantě města, zámku na skalním ostrohu
nad soutokem Labe a Ploučnice, kterému se díky rozsáhlé
rekonstrukci navrací jeho bývalá krása, a necháme se okouzlit
neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady, kterou koncem
19. století proslavila jedna z největších a nejkrásnějších sbírek
růží v habsburské monarchii. Ubytování, nocleh.

2. den: Po snídani nasedneme na výletní loď a vydáme se na
jedinečnou plavbu po Labi, během které si budeme užívat
nádherná přírodní panoramata s výhledy na dominanty Českého
Švýcarska. Navštívíme příhraniční městečko
Bad Schandau, které je uznáváno jako nejstarší lázeňské město
v Sasku. Během krátké procházky historickým centrem
se seznámíme s nejvýznamnějšími památkami a atrakcemi
města. Poté se vydáme navštívit ,,Saskou Bastilu" - pevnost
Königstein, původní středověký hrad patřící českým knížatům,
později nedobytná věznice tyčící se na izolované skále
nad Labem. Najdeme zde nejstarší dochovanou německou
kasárnu, hladomornu, první posádkový kostel v Sasku a také
2. nejhlubší studnu v Evropě. A při procházce podél hradeb,
které jsou až 42 metrů vysoké, se nám naskytne fascinující
výhled na labské údolí, Saské Švýcarsko a výběžky východní
části Krušných hor. Zbude-li nám čas, projdeme se k pískovcové
věži Barberina, která byla dlouho symbolem Saského
Švýcarska. Návrat na ubytování, nocleh.

3. den: Po snídani budeme projíždět chráněnou krajinnou oblastí
Labské pískovce, která je tvořena řadou soutěsek a kaňonů
obklopených věžemi a masivy místy tvořícími skalní města.
Naše dnešní putování zahájíme na zámku Weesenstein, který
podobně jako perla rostl vrstvu po vrstvě. Přinejmenším 800
let se zde stavělo, bouralo, měnilo a udržovalo a tak vznikla
impozantní stavba, která v sobě uchovává stopy stavebních
slohů od gotiky až po klasicismus. Slavnostní sál na půdě, stáje
pro koně v 5. patře, pod tím sklepní prostory a ještě o jedno
patro níže se nacházejí panské pokoje s drahocennými tapetami
- co se architektury týče, zdá se, že je všechno postaveno
na hlavu, neboť stavba se rozrůstala od shora dolů. Zkrátka
pro milovníky labyrintů a překvapení bude tato tajemná rezidence
krále Johanna malým dobrodružstvím. Naší další zastávkou
budou zahrady zámku Grossedlitz, které patří mezi
nejpozoruhodnější zahradní areály v Německu. Rozlehlý areál
s terasami a se dvěma oranžériemi s více jak 140 pomerančovníky,
fontánami, kašnami a dalšími vodními hrami, s více
jak 60 pískovcovými sochami, nádhernými širokými průhledy
a přesně a pravidelně střiženými živými ploty je uměleckým
dílem zahradního umění a ne nadarmo se mu přezdívá ,,Saské
Versailles". Před návratem do hotelu vyjedeme k světoznámé
vyhlídkové plošině Bastei a pokocháme se překrásným panoramatickým
rozhledem na bizarní skalní útvary, skalní hrady
i řeku Labe. Návrat na ubytování, nocleh.

4. den: Po snídani zavítáme do romantického města Pirna,
které je považováno za bránu do Saského Švýcarska. Pohled
na toto město inspiroval známého benátského umělce
B. Belotta, zvaného Canaletto, k vytvoření uměleckého díla
Jedenáct vedut Pirny a tím se toto malé saské městečko
dostalo navždy do povědomí uměleckého světa. Putovat
po stezkách minulosti budeme při procházce středověkým
centrem města s klikatými uličkami, pyšnými měšťanskými
domy s nádhernými štíty a zasněnými vnitřními dvory
a s řadou kašen. Okouzlí nás dochované městské jádro
s gotickými portály radnice, zámkem Sonnenstein, kostelem
Panny Marie a Canalettovým domem. Naší poslední
zastávkou bude zámeček Pillnitz zrcadlící se v hladině řeky
Labe, který nechal postavit saský král August II. Silný pro
svou milenku, krásnou hraběnku Cosel. Grandiózní zámecký
areál s parky je považován za učebnicový příklad evropského
stylu zvaného chinoiserie napodobující čínský styl, který
mísil architekturu Dálného východu s architekturou barokní.
Anglická, holandská a čínská zahrada rozlehlého parku vábí
k procházkám, oranžérie a skleník s palmami lákají zájemce
o botaniku k prohlídkám exotických pokladů, stejně jako činí
proslulá japonská kamélie stará 250 let. Do Brna přijedeme
ve večerních hodinách (cca 20 hod.).
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelu 3*
3× snídani
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Památky Unesco - zámky Jižních Čech

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 3 390 Kč 2 zájezdů
08.05. − 10.05.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Odjez.. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Odjezd z Brna v ranních hodinách do Jindřichova Hradce, prohlídka hradu a zámku. Přejezd na zámek Červená Lhota, prohlídka romantické stavby na jezeře, odpoledne v kraji rybníků - zastávka u rybníka Svět (hrobka Schwarzenbergů), procházka centrem Třeboně, ubytování, nocleh.

2. den:
Po snídani prohlídka Českého Krumlova -  středověké město v malebném ohybu Vltavy s množstvím památek. Prohlídka renesančního letohrádku Viléma z Rožmberka Kratochvíle. Dále Hluboká nad Vltavou - romanticko-gotický zámek, rozsáhlý park a galerie v jízdárně. Ubytování, nocleh.

3. den:
Po snídani prohlídka Českých Budějovic, centrum s Černou věží, přejezd k hradu Zvíkov - prohlídka hradu. Cestou zpět zastávka Telči - prohlídka města. Večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Jindřichův Hradec o Červená Lhota o Český Krumlov o Hluboká nad Vltavou o České Budějovice o Zvíkov
Termíny | 8.-10. května | 4.-6. září 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč
04.09. − 06.09.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Odjez.. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Odjezd z Brna v ranních hodinách do Jindřichova Hradce, prohlídka hradu a zámku. Přejezd na zámek Červená Lhota, prohlídka romantické stavby na jezeře, odpoledne v kraji rybníků - zastávka u rybníka Svět (hrobka Schwarzenbergů), procházka centrem Třeboně, ubytování, nocleh.

2. den:
Po snídani prohlídka Českého Krumlova -  středověké město v malebném ohybu Vltavy s množstvím památek. Prohlídka renesančního letohrádku Viléma z Rožmberka Kratochvíle. Dále Hluboká nad Vltavou - romanticko-gotický zámek, rozsáhlý park a galerie v jízdárně. Ubytování, nocleh.

3. den:
Po snídani prohlídka Českých Budějovic, centrum s Černou věží, přejezd k hradu Zvíkov - prohlídka hradu. Cestou zpět zastávka Telči - prohlídka města. Večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Jindřichův Hradec o Červená Lhota o Český Krumlov o Hluboká nad Vltavou o České Budějovice o Zvíkov
Termíny | 8.-10. května | 4.-6. září 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Krásy Západních Čech

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 3 390 Kč 2 zájezdů
15.05. − 17.05.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Ráno .. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Ráno odjezd z Brna do Karlových Varů - prohlídka centra města, přejezd do Mariánských Lázní - prohlídka lázeňského městečka. Přejezd na nocleh.

2. den:
Po snídani odjezd do městečka Teplá, návštěva barokního kláštera. Poté odjezd do městečka se zámkem-hradem Bečov nad Teplou - prohlídka sbírek včetně románského relikviáře svatého Maura. Přes Horní Slavkov (nejstarší česká porcelánka) a hrad Loket návrat na ubytování.

3. den:
Po snídani odjezd do lázní Kynžvart (empirový zámek císařského kancléře Clemense Metternicha s jedinečnými sbírkami) a do Chebu - prohlídka středověkého jádra. Poté návštěva přírodní rezervace Soos (rašeliniště s dozvuky sopečné činnosti) a Františkových Lázní. Návrat do Brna v nočních hodinách.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Karlovy Vary o Teplá o Bečov nad Teplou o Loket o Kynžvart o Cheb o Františkovy Lázně
Termíny | 15.-17. května | 14.-16. srpna 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč
14.08. − 16.08.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Ráno .. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Ráno odjezd z Brna do Karlových Varů - prohlídka centra města, přejezd do Mariánských Lázní - prohlídka lázeňského městečka. Přejezd na nocleh.

2. den:
Po snídani odjezd do městečka Teplá, návštěva barokního kláštera. Poté odjezd do městečka se zámkem-hradem Bečov nad Teplou - prohlídka sbírek včetně románského relikviáře svatého Maura. Přes Horní Slavkov (nejstarší česká porcelánka) a hrad Loket návrat na ubytování.

3. den:
Po snídani odjezd do lázní Kynžvart (empirový zámek císařského kancléře Clemense Metternicha s jedinečnými sbírkami) a do Chebu - prohlídka středověkého jádra. Poté návštěva přírodní rezervace Soos (rašeliniště s dozvuky sopečné činnosti) a Františkových Lázní. Návrat do Brna v nočních hodinách.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Karlovy Vary o Teplá o Bečov nad Teplou o Loket o Kynžvart o Cheb o Františkovy Lázně
Termíny | 15.-17. května | 14.-16. srpna 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Královské hrady Středních Čech

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 3 390 Kč 2 zájezdů
05.06. − 07.06.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Odjez.. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Odjezd z Brna v ranních hodinách na hrad Český Šternberk, prohlídka. Přejezd do Sázavského kláštera, prohlídka. Přejezd do Hrusic, rodiště J. Lady, prohlídka památníku, poté do Ondřejova, prohlídka největší české observatoře. Přejezd na ubytování.

2. den:
Po snídani odjezd na hrad Křivoklát, prohlídka. Pokračování do Nezabudic, krátká zastávka v hospodě U Rozvědčíka. Přejezd na hrad Točník, prohlídka a zastávka u hradu Žebrák. Pokračujeme do Koněpruských jeskyní - prohlídka. Návrat na ubytování.

3. den:
Po snídani zastávka ve Svatém Janu pod Skalou, prohlídka kostela a poustevny Sv. Ivana. Přejezd k vápencovému lomu Velká Amerika, procházka po okolí. Přejezd k hradu Karlštejn, prohlídka. Po prohlídce návštěva Zbraslavi - prohlídka chrámu. Návrat do Brna ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Český Šternberk o Křivoklát o Žebrák o Točník o Karlštejn
Termíny | 5.-7. června | 11.-13. září 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč
11.09. − 13.09.2020, 3 dny
3 568 Kč -5% 3 390 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena za osobu Program: 1. den: Odjez.. +
Cena zahrnuje: Dopravu autokarem, 2x ubytování v hote.. +
Základní cena: Cena za osobu

Program:
1. den:
Odjezd z Brna v ranních hodinách na hrad Český Šternberk, prohlídka. Přejezd do Sázavského kláštera, prohlídka. Přejezd do Hrusic, rodiště J. Lady, prohlídka památníku, poté do Ondřejova, prohlídka největší české observatoře. Přejezd na ubytování.

2. den:
Po snídani odjezd na hrad Křivoklát, prohlídka. Pokračování do Nezabudic, krátká zastávka v hospodě U Rozvědčíka. Přejezd na hrad Točník, prohlídka a zastávka u hradu Žebrák. Pokračujeme do Koněpruských jeskyní - prohlídka. Návrat na ubytování.

3. den:
Po snídani zastávka ve Svatém Janu pod Skalou, prohlídka kostela a poustevny Sv. Ivana. Přejezd k vápencovému lomu Velká Amerika, procházka po okolí. Přejezd k hradu Karlštejn, prohlídka. Po prohlídce návštěva Zbraslavi - prohlídka chrámu. Návrat do Brna ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje:
Dopravu autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby průvodce.

Cena nezahrnuje:

Popis zájezdu:
Český Šternberk o Křivoklát o Žebrák o Točník o Karlštejn
Termíny | 5.-7. června | 11.-13. září 2020
Cena | 3 390 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 690 Kč

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Plzeňským krajem a výlet do Norimberku

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 4 599 Kč 1 zájezdů
18.06. − 21.06.2020, 4 dny
4 599 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: PLZ0618; Doprava: Autobuse.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 3* h.. +
Základní cena: Č. zájezdu: PLZ0618; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Ráno odjezd z Brna, dále nástup v Jihlavě a Praze. Po poledni příjezd do Nepomuku, města známého jako rodiště sv. Jana Nepomuckého. Nejvýznamnější památkou je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého vystavěný na místě rodiště tohoto nejslavnějšího českého světce. Budeme moci navštívit Svatojánské muzeum se sbírkou uměleckých děl dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu nebo Expozici automobilových a motocyklových veteránů na Zelenohorské poště či Městské muzeum a galerii Nepomuk v budově staré radnice. Poté přejedeme do Plzně, kde zakončíme dnešní den návštěvou pivovaru Pilsner Urquell, prohlédneme si místa, kde se zrodilo proslulé pivo, seznámíme se s jeho výrobou a budeme mít možnost degustovat nefiltrované pivo v historických sklepech. Exkurzi završíme posezením v pivovarské restauraci Na Spilce. Odjezd na ubytování.

2. den: Po snídani se vydáme do starobylého městečka Velhartice, kde navštívíme hrad a zámek pánů z Velhartic. Po jeho prohlídce se můžeme pokochat malebným údolím říčky Ostružné, která učarovala i Janu Werichovi natolik, že zde měl letní sídlo a často zde rybařil. Autobusem se přesuneme do šumavské obce Srní a navštívíme centrum věnované šelmám žijícím v této oblasti. Projdeme se po visuté lávce nad vlčím výběhem o rozloze cca 3 ha nebo naučným okruhem, který nás seznámí se stopami šelem vyskytujících se na Šumavě. Poté přejedeme k bývalému králováckému dvorci Antýgl, který se rozprostírá u říčky Vydry. Podél Hamerského potoka se vydáme na Horskou Kvildu, nejchladnější místo naší země, kde se občerstvíme. Večer návrat na ubytování.

3. den: Po snídani procházka historickým centrem Plzně na Náměstí Republiky s renesanční radnicí, Mariánským sloupem a gotickou katedrálou Svatého Bartoloměje. Podíváme se i na exteriéry Velké Synagogy, která je druhou největší synagogou v Evropě. Poté se vydáme do Norimberka, oblíbeného města českého krále Karla IV. Zde se projdeme malebným Starým městem s impozantními brannými hradbami. Během této procházky si na hlavním náměstí prohlédneme kostel Panny Marie s orlojem, postavený na podnět Karla IV. v parléřovském stylu, krásnou 19 m vysokou gotickou kašnu, renesanční Starou radnici, kostel svatého Sebalda se sarkofágem Sebalda a obrovskými varhany se 6 000 trubicemi, kde byl korunován Karel IV. římským císařem, dále hrázděný Dürerův dům s muzeem tohoto významného malíře a vystoupáme k Císařskému hradu, odkud se nám otevře krásný výhled na město. Večer návrat na ubytování.

4. den: Po snídani odjedeme do kláštera Plasy, prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Čechách, založeného ve 12. stol. Jedná se o rozsáhlý komplex, který po staletí tvořil dominantu krajiny severně od Plzně. Na jeho barokní přestavbě se podílel i J. B. Santini-Aichel. Po prohlídce kláštera se již přesuneme do Středočeského kraje a vydáme se ke zřícenině hradu Točník - sídelnímu hradu krále Václava IV. Po jeho prohlídce odjezd zpět do Prahy, Jihlavy a ve večerních hodinách návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 3* hotelu v Plzni
3× snídani
výlet do Norimberku
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 4 266 Kč 4 zájezdů
03.07. − 06.07.2020, 4 dny
4 266 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Cena zájezdu (omezení max. slevy PZ) +
Cena zahrnuje: dopravu klim. autobusem, 3× ubytování .. +
Základní cena: Cena zájezdu (omezení max. slevy PZ)
Cena zahrnuje:
dopravu klim. autobusem, 3× ubytování v hotelu, 3× snídani, výlet do Drážďan, služby průvodce, pojištění CK.

Příplatky:
1lůžkový pokoj - 1 200 Kč, 3x večeře - 360 Kč, cestovní pojištění Uniqa.

Slevy:
maximální sleva 5%, 3. osoba na přistýlce - 500 Kč

Poznámka:
Předpokládaný odjezd z Brna - 07:00, plánovaný příjezd do Brna 20:00. Uvedené údaje jsou předpokládané. Závazná trasa a časy budou uvedeny v pokynech na zájezd, které zašleme zákazníkovi před odjezdem.

Cena nezahrnuje:
vyhlídkové plavby a vstupy do navštívených objektů - doporučená částka cca 500 Kč.
03.07. − 06.07.2020, 4 dny
4 311 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: CD0703; Doprava: Autobusem.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 3* h.. +
Základní cena: Č. zájezdu: CD0703; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Časně ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do severních Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru a návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka centrem a odjezd do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemíninu vyhlídku.

2. den: Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska, největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6km chůzi lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem do hotelu.

3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe a přejezd k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a Labské pískovce. Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan - procházka po Brühlově terase nazývané ,,Balkon Evropy", která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Z terasy pokračujeme do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat na ubytování do ČR.

4. den: Po snídani odjezd do Děčína a procházka městem až k zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Poté přejezd do Hřenska a vyhlídková plavba lodí po Labi kouzelným údolím Labských pískovců (dle jízdního řádu plavební společnosti a vodního stavu). Odpoledne odjezd z Hřenska a večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 3* hotelu v Jetřichovicích
3× snídani
výlet do Drážďan
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.
27.08. − 30.08.2020, 4 dny
4 311 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: CD0827; Doprava: Autobusem.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 3* h.. +
Základní cena: Č. zájezdu: CD0827; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Časně ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do severních Čech. Okolo poledne zastávka ve městě sklářů, Novém Boru a návštěva sklárny nebo sklářského muzea. Krátká procházka centrem a odjezd do Kamenického Šenova se známými čedičovými varhany na Panské skále. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy. Pěší procházka oblastí Jetřichovických skal na Mariinu a Vilemíninu vyhlídku.

2. den: Po snídani odjezd na Mezní Louku a pěší procházka do vesničky Mezná s nádhernými ukázkami typických lidových staveb Českého Švýcarska. Odsud sejdeme do soutěsky říčky Kamenice a projdeme si část Tiché soutěsky zpřístupněné turistům již v 19. století. Budeme moci obdivovat výtvory lidských rukou v podobě můstků, chodníčků i tunelů vytesaných podél říčky i úžasnou přírodu zvedající se nad námi po obou stranách vysoké soutěsky. Cestu si zpestříme plavbou na lodičkách jedním z nejhezčích úseků a pak opět pěšky dojdeme do vstupní brány Českého Švýcarska, do Hřenska. Procházka tímto malebným městečkem vystavěným okolo říčky Kamenice a uzavřeným vysokými skalními masívy, které tvoří neopakovatelnou kulisu. Volno na oběd. Po poledni přejezd ke Třem pramenům a pěší výstup k symbolu Českého Švýcarska, největšímu evropskému pískovcovému skalnímu mostu, Pravčické bráně. Procházka kolem hotelu Sokolí hnízdo a výstup na vyhlídky s nádhernými pohledy nejen na bránu, ale i na další skalní města Českého Švýcarska. Poté budeme pokračovat v pěší procházce a po 6km chůzi lesem a okolo skalních masívů se opět vrátíme na Mezní Louku. Odsud návrat autobusem do hotelu.

3. den: Celodenní výlet do Německa. Odjezd k údolí řeky Labe a přejezd k prvnímu cíli výletu, ke skalní pevnosti Königstein. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a Labské pískovce. Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan - procházka po Brühlově terase nazývané ,,Balkon Evropy", která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Z terasy pokračujeme do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat na ubytování do ČR.

4. den: Po snídani odjezd do Děčína a procházka městem až k zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe, ze kterého se můžeme potěšit krásným výhledem a nechat se okouzlit neopakovatelnou atmosférou Růžové zahrady. Poté přejezd do Hřenska a vyhlídková plavba lodí po Labi kouzelným údolím Labských pískovců (dle jízdního řádu plavební společnosti a vodního stavu). Odpoledne odjezd z Hřenska a večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 3* hotelu v Jetřichovicích
3× snídani
výlet do Drážďan
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.

Další zájezdy do tohoto hotelu >

cena od 4 791 Kč 2 zájezdů
16.07. − 19.07.2020, 4 dny
4 791 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: ZC0716; Doprava: Autobusem.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 3* h.. +
Základní cena: Č. zájezdu: ZC0716; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních Čech. Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v hotelu a pěší procházka jedněmi z nejhezčích českých lázní, zasazenými do malebného údolí obklopeného lesy. Budeme moci obdivovat krásu jednotlivých budov a hotelů, které bývají díky jejich zdobnosti přirovnávány ke šlehačkovým dortům. Navštívíme jednu z nejkrásnějších světových kolonád s prvorepublikovou atmosférou a začneme ochutnávat z široké nabídky minerálních pramenů, kterých na území města vyvěrá okolo čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem kolonády Karolínina a Rudolfova pramene přejdeme k rozsáhlé budově Nových lázní, která byla vystavena podle vzoru slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové interiéry balneo provozů a velmi atraktivní sloupové Římské lázně, které je možno po objednání navštívit. Projdeme se jednotlivými parky a sady a za postupného ochutnávání různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne. Procházce můžeme věnovat i večer, kdy se jistě nezapomeneme vrátit ke zpívající fontáně, jejíž večerní představení bývají doplněna i barevnými světly.

2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart, který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly vystavěny v empírovém stylu pro císaře Františka I., po kterém také byly pojmenovány. Ve volném čase si budeme moci užít procházek parky s kolonádami jednotlivých pramenů i posezení v pěkných restauracích, kavárnách či cukrárnách. Odpoledne odjedeme do přírodní rezervace Soos s unikátní krajinou rašelinišť a slatinišť s vývěry minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Projdeme si asi 2 km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme moci obdivovat místní flóru i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.

3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického města Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých hradů zejména za Karla IV., který tu i často pobýval. Projdeme si centrální náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme moci navštívit i hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po prohlídce Lokte navštívíme nejvěhlasnější české lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem říčky Teplá postupně navštívíme romantickou Sadovou kolonádu, monumentální Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu i moderní Vřídelní kolonádu s nejznámějším pramenem Vřídlem. Budeme moci obdivovat malebnou výstavbu domů kolem říčky i ochutnávat horké minerální prameny. Zájemci o procházky budou moci ve volném čase vyjít i k jednomu ze symbolů města, skále se sochou kamzíka. Odpoledne navštívíme muzeum Jana Bechera s procházkou historickými sklepy i ochutnávkou slavného likéru. Návrat do Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.

4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do klášterního kostela s bohatým barokním interiérem a bude možno navštívit i klášter, který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven u nás se 100 000 svazky. Poté přejedeme do Bečova nad Teplou, kde bude vrchol našeho putování - návštěva barokního zámku, ve kterém je vystaven zlacený relikviář sv. Maura. Jedná se o druhou nejcennější památku v českých zemích po korunovačních klenotech. Během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit s historií relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného objevení a restaurování. Za pozornost bude stát jistě i gotický hrad tyčící se hned nad zámkem a malebné městečko v předzámčí. Odpoledne odjezd z Bečova a večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 3* hotelu v Mariánských Lázních
3× snídani
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.
25.09. − 28.09.2020, 4 dny
4 791 Kč
autobusem
snídaně
Poznávací
Základní cena: Č. zájezdu: ZC0925; Doprava: Autobusem.. +
Cena zahrnuje: dopravu autobusem 3× ubytování ve 3* h.. +
Základní cena: Č. zájezdu: ZC0925; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 2lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Ráno odjezd z Brna, Jihlavy a Prahy do západních Čech. Po poledni příjezd do Mariánských Lázní. Ubytování v hotelu a pěší procházka jedněmi z nejhezčích českých lázní, zasazenými do malebného údolí obklopeného lesy. Budeme moci obdivovat krásu jednotlivých budov a hotelů, které bývají díky jejich zdobnosti přirovnávány ke šlehačkovým dortům. Navštívíme jednu z nejkrásnějších světových kolonád s prvorepublikovou atmosférou a začneme ochutnávat z široké nabídky minerálních pramenů, kterých na území města vyvěrá okolo čtyřiceti. Nezapomeneme se zastavit i u zpívající fontány. Kolem kolonády Karolínina a Rudolfova pramene přejdeme k rozsáhlé budově Nových lázní, která byla vystavena podle vzoru slavného kasina v Monte Carlu. Zde se nacházejí přepychové interiéry balneo provozů a velmi atraktivní sloupové Římské lázně, které je možno po objednání navštívit. Projdeme se jednotlivými parky a sady a za postupného ochutnávání různých pramenů si užijeme klidné lázeňské odpoledne. Procházce můžeme věnovat i večer, kdy se jistě nezapomeneme vrátit ke zpívající fontáně, jejíž večerní představení bývají doplněna i barevnými světly.

2. den: Po snídani odjedeme k baroknímu zámku Kynžvart, který byl přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu a empíru pro hraběte Metternicha. Po prohlídce zámku a jeho okolí odjedeme k návštěvě Františkových Lázní. Zde nás určitě okouzlí jejich poklid, pohoda a rozloha parků. Lázně byly vystavěny v empírovém stylu pro císaře Františka I., po kterém také byly pojmenovány. Ve volném čase si budeme moci užít procházek parky s kolonádami jednotlivých pramenů i posezení v pěkných restauracích, kavárnách či cukrárnách. Odpoledne odjedeme do přírodní rezervace Soos s unikátní krajinou rašelinišť a slatinišť s vývěry minerálních pramenů a oxidu uhličitého. Projdeme si asi 2 km dlouhý okruh po lávkách a můstcích, z nichž budeme moci obdivovat místní flóru i pro naši zemi málo obvyklou aktivní zemskou činnost. K večeru návrat do Mariánských Lázní.

3. den: Po snídani přejedeme do malebného historického města Loket. Zdejší hrad byl jedním z nejvýznamnějších českých hradů zejména za Karla IV., který tu i často pobýval. Projdeme si centrální náměstí s krásnými měšťanskými domy a budeme moci navštívit i hrad, z jehož věže jsou nádherné výhledy na podhradí chráněné ze všech stran meandrem řeky Ohře. Po prohlídce Lokte navštívíme nejvěhlasnější české lázně Karlovy Vary. Procházkou kolem říčky Teplá postupně navštívíme romantickou Sadovou kolonádu, monumentální Mlýnskou kolonádu, dřevěnou Tržní kolonádu i moderní Vřídelní kolonádu s nejznámějším pramenem Vřídlem. Budeme moci obdivovat malebnou výstavbu domů kolem říčky i ochutnávat horké minerální prameny. Zájemci o procházky budou moci ve volném čase vyjít i k jednomu ze symbolů města, skále se sochou kamzíka. Odpoledne navštívíme muzeum Jana Bechera s procházkou historickými sklepy i ochutnávkou slavného likéru. Návrat do Mariánských Lázní malebným údolím říčky Teplé.

4. den: Po snídani se vydáme ke klášteru Teplá, založenému řádem premonstrátů ve 12. stol. Podíváme se do klášterního kostela s bohatým barokním interiérem a bude možno navštívit i klášter, který vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven u nás se 100 000 svazky. Poté přejedeme do Bečova nad Teplou, kde bude vrchol našeho putování - návštěva barokního zámku, ve kterém je vystaven zlacený relikviář sv. Maura. Jedná se o druhou nejcennější památku v českých zemích po korunovačních klenotech. Během prohlídkového okruhu se budeme moci seznámit s historií relikviáře i dramatickými okolnostmi jeho opětovného objevení a restaurování. Za pozornost bude stát jistě i gotický hrad tyčící se hned nad zámkem a malebné městečko v předzámčí. Odpoledne odjezd z Bečova a večer návrat do Brna.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem
3× ubytování ve 3* hotelu v Mariánských Lázních
3× snídani
průvodcovské služby

Příplatky:

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP:
Všem klientům, kteří si do 29. 2. 2020 koupí zájezd, bude poskytnuta sleva ve výši:

6% do 31. 12. 2019

4% do 31. 01. 2020

2% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány vždy ze základní ceny zájezdu bez příplatků a maximální výše slevy je 2.000 Kč na
osobu a zájezd. Tato sleva se nepočítá z platby za příplatky. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.

SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY:
Všem stálým klientům (tj. všem, kteří se alespoň dvakrát zúčastnili našich zájezdů) bude poskytnuta sleva při zakoupení zájezdu ve výši:

8% do 31. 12. 2019

6% do 31. 01. 2020

4% do 29. 02. 2020

Tyto slevy jsou počítány ze základní ceny zájezdu a maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd.
Tuto slevu nelze sčítat s dalšími slevami.
Sleva zároveň platí i pro 1 rodinného příslušníka.

SLEVY PRO SENIORY:
U všech zájezdů z tohoto katalogu bude na všechny termíny s odjezdem/odletem
do 30. 6. 2020 a po 1. 9. 2020 poskytnuta sleva ve výši 5 % ze základní ceny zájezdu všem
osobám starším 60 let. Maximální výše slevy je 2.000 Kč na osobu a zájezd. Slevu nelze sčítat s jinými slevami.
Slevy z ceny zájezdů je možné uplatňovat jen při koupi zájezdu, nelze je uplatňovat dodatečně.

VYUŽIJTE MAXIMÁLNÍ SLEVU DO 31. 12. 2019 ZÁLOHA JEN 1 500 Kč NA OSOBU:
K přihlášení na zájezd a přiznání jakékoliv slevy stačí zaplacení
zálohy ve výši 50 % z celkové ceny. Zákazníkům, kteří se přihlásí
na zájezd do 31. 12. 2019, stačí pro přiznání slevy zaplacení
zálohy ve výši 1.500 Kč na osobu, přičemž musí do 31. 1. 2020
uhradit zbývající částku do výše 50 % z celkové ceny.

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Jeseníky

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 6 947 Kč 3 zájezdů
27.07. − 01.08.2020, 6 dní
6 947 Kč
autobusem
polopenze
last-minute Poznávací
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsaz.. +
Cena zahrnuje: 5x polopenzi, 5x ubytování v hotelu - .. +
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsazení pro muže

Program:
1. den: Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU . Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n.m. vyjedeme lanovkou variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH , která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák - přechod na Keprník (2 km) - Vozka (2,5 km) - Na Příčné (2,5 km) - sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ . Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH , kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU , horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ . Návštěva lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě.
6. den: Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY , kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY , regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. Návrat domů.
Cena zahrnuje:
5x polopenzi,
5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím,
dopravu klim. busem,
průvodce CK
rekreační poplatek,

Cena nezahrnuje:
1lůžk. pokoj 1400 Kč,
Fakultativní příplatek:
vstupné vč. termálů, fakult. služby, lanovky, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Nástupní místa: 27.07. - 01.08. Odjezd A, nástupní místo Olomouc není možné
27.07. − 01.08.2020, 6 dní
6 947 Kč
autobusem
polopenze
last-minute Poznávací
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsaz.. +
Cena zahrnuje: 5x polopenzi, 5x ubytování v hotelu - .. +
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsazení pro muže

Program:
1. den: Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU . Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n.m. vyjedeme lanovkou variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH , která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák - přechod na Keprník (2 km) - Vozka (2,5 km) - Na Příčné (2,5 km) - sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ . Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH , kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU , horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ . Návštěva lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě.
6. den: Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY , kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY , regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. Návrat domů.
Cena zahrnuje:
5x polopenzi,
5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím,
dopravu klim. busem,
průvodce CK
rekreační poplatek,

Cena nezahrnuje:
1lůžk. pokoj 1400 Kč,
Fakultativní příplatek:
vstupné vč. termálů, fakult. služby, lanovky, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Nástupní místa: 27.07. - 01.08. Odjezd A, nástupní místo Olomouc není možné
27.07. − 01.08.2020, 6 dní
6 947 Kč
autobusem
polopenze
last-minute Poznávací
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsaz.. +
Cena zahrnuje: 5x polopenzi, 5x ubytování v hotelu - .. +
Základní cena: Dospělá osoba - First minute - Doobsazení pro muže

Program:
1. den: Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU . Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n.m. vyjedeme lanovkou variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH , která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.
2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD. Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.
3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák - přechod na Keprník (2 km) - Vozka (2,5 km) - Na Příčné (2,5 km) - sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.
4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ . Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH , kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU , horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.
5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ . Návštěva lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě.
6. den: Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY , kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY , regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. Návrat domů.
Cena zahrnuje:
5x polopenzi,
5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím,
dopravu klim. busem,
průvodce CK
rekreační poplatek,

Cena nezahrnuje:
1lůžk. pokoj 1400 Kč,
Fakultativní příplatek:
vstupné vč. termálů, fakult. služby, lanovky, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Nástupní místa: 27.07. - 01.08. Odjezd A, nástupní místo Olomouc není možné

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Léto na Valašsku

Česká Republika, Poznávací zájezdy
cena od 6 890 Kč 1 zájezdů
28.07. − 02.08.2020, 6 dní
6 890 Kč
autobusem
polopenze
Poznávací
Základní cena: cena zájezdu Program: Program zájezd.. +
Cena zahrnuje: doprava autokarem 5x nocleh v hotelu 5.. +
Základní cena: cena zájezdu

Program:
Program zájezdu. den:
1. den: V ranních hodinách odjezd autokaru z Čech do Beskyd. Po cestě zastávka v Litomyšli, prohlídka historického centra města. Dále odpoledne zastávka v Olomouci, prohlídka historického centra. Večer ubytování v hotelu v Rožnově pod Radhoštěm.

2. den: Turistická vycházka přes Pustevny, Radhošť a Černou horu. Budete moci obdivovat historické stavby lidového architekta Dušana Jurkoviče i mohutnou sochu Radegasta.

3. den: Dopoledne návštěva pivovaru Radegast v Nošovicích. Dále přejezd do Kopřivnice, kde budete mít možnost shlédnout muzeum automobilky Tatra s řadou unikátních exponátů. Odpoledne přejedete do Štramberku - městečka s krásně dochovaným historickým centrem, hradem z 14. století s proslulou štramberskou Trůbou a též jeskyní Šipka, která zdejšího rodáka Buriána inspirovala k jeho prehistorickým dílům. Ochutnat budete moci i populární štramberské uši.

4. den: Celodenní výlet na Slovensko do oblasti Malé Fatry a Oravy. Dopoledne turistická vycházka přes Jánošíkové diery do Vrátné doliny. Odpoledne návštěva hradu Oravský Podzámok, který patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější památky hradního stavitelství na území Slovenska. Hrad vznikl na strategicky důležitém místě jantarové cesty a od roku 1370 byl župním hradem. Stavby horního, středního a dolního hradu, zabírající tři výškové terasy hradní skály, se budovaly postupně od poloviny 13. až do začátku 17. století. Večer návrat zpět do hotelu.Večer návrat zpět do hotelu.

5. den: Dopoledne návštěva rozsáhlého komplexu rožnovského skanzenu - Valašského městečka, valašské dědiny i starého hamru a pily. Odpoledne volno, možnost koupání.

6. den: Dopoledne odjezd z hotelu. Po cestě zastávka na hradě Helfštýn nedaleko Olomouce, který svojí rozlohou patří k nejrozsáhlejším hradním komplexům v Evropě.V podvečer příjezd do Prahy.
Cena zahrnuje:
doprava autokarem
5x nocleh v hotelu
5x polopenze
služby průvodce

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění
vstupné do objektů

Slevy:
Časová sleva do 31.01.2020 - časová sleva (poznávací zájezdy 2020) / zájezdy s odjezdem po 30.4.2020 ... 6%
sleva pro stálé klienty poznávacích zájezdů 2016 - 2019, rezervace min. 60 dní před odjezdem - sleva pro klienty z let 2016 - 2019 (poznávací zájezdy), rezervace min. 60 dní před odjezdem, do 30.000 Kč ... 3%

Další zájezdy do tohoto hotelu >

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko