Česká Republika - Lázně Darkov - informace

Lázně Darkov se nacházejí na severovýchodě České republiky. Tvoří je dvě léčebná zařízení: Historické Lázně Darkov, dříve Léčebna Darkov, v Karviné-Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby, která je založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se Lázně... Celý popis

Lázně Darkov se nacházejí na severovýchodě České republiky. Tvoří je dvě léčebná zařízení: Historické Lázně Darkov, dříve Léčebna Darkov, v Karviné–Lázních Darkov a Rehabilitační sanatorium v Karviné–Hranicích. Díky vysoké úrovni léčby, která je založená na mimořádném přírodním bohatství jodobromové vody s vysokým obsahem jódu, profesionalitě zaměstnanců a kvalitě doplňkových služeb se Lázně Darkov řadí mezi vyhledávaná lázeňská zařízení.

Historie Lázní Darkov

1. První lázeňská sezóna

První zmínky o účincích přírodní léčivé vody jsou známy již ze 13. století, které místní lidé znali v podobě léčivé studánky Stříbrňočky v karvinském lese a využívali ji v přírodním léčitelství a pro svou osobní potřebu. V témže období docházelo na území města Karviná v osadě Solca k vyvařování soli určené k prodeji. Během let se tím rozšířilo dobývání soli, které se však v tak malém množství nevyplatilo, a tak solnou horečku vystřídalo hledání uhlí a trvalo ještě mnoho let, než slané vody začaly sloužit k rozvoji lázeňství na Karvinsku.

Když roku 1862 majitel panství Ráj, baron Jiří Bess z Chrostiny, provedl na svých pozemcích právě první pokusné vrty na uhlí, jeho pokus byl neúspěšný a místo uhlí vytryskl ze země gejzír slané vody. Osobní lékař barona Beese MUDr. Antonín Fiedler radil baronu, aby postavil lázně a využíval k léčbě tuto slanou vodu z pramenů a rovněž vyráběl léčivou jodovou sůl. Založení lázní předcházelo pokusné léčení prvních pacientů v darkovské solance právě místním lékařem MUDr. Fiedlerem, kterému roku 1865 umožnil baron Jiří Bess otevření provizorní léčebny u svého statku v Karviné-Ráji. K dispozici měl 4 dřevěné vany, v nichž léčil dobrovolníky. Následně léčba pokračovala v pronajatém budově tzv. Skleníku, postaveném ve švýcarském stylu. Závěr zkoušky léčení MUDr. Fiedlera zněl: "Léčení se často rovná zázraku".

Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1866, kdy baron dostává úřední povolení na zřízení lázní s názvem Lázeňské místo Ráj. Baron však musel ještě doložit doklad o kvalitě darkovských vod, která byla jednoznačně potvrzena při vědeckém prozkoumání jodobromové vody solanky na Vídeňské univerzitě MUDr. Rettenbacherem. Ten zjistil, že voda darkovská má větší obsah jodu a bromu než tehdejší nejproslulejší prameny v Bad Halle. Poté, roku 1867, byla oficiálně zahájena 1. lázeňská sezóna.

2. Baron Bees a MUDr. Wilhelm Degré

Stále se zvyšující zájem veřejnosti přiměl barona Beese k výstavbě prvního lázeňského domu v Darkově, který byl pojmenován Nové lázně (nyní Staré lázně). Roku 1876 provedl chemik vídeňské univerzity chemickou analýzu, ze které vyplynulo, že darkovské léčivé prameny svým složením převyšují všechny dosud známé jodové prameny v Evropě. Dále bylo zjištěno, že vzácná silně mineralizovaná voda, s obsahem jodu s vynikajícími účinky zejména pro léčbu pohybového ústrojí a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem byla nazvána darem z hlubin země. Zveřejnění této informace ještě zvýšilo zájem o léčbu v Darkově a bylo nutno vybudovat nové lázeňské domy, vznikla Vila Anna a následně vila Heinrichshof a vila Henrietta. Postupně začali budovat vilky i majetnější občané v Darkově a po vzoru majitele lázní je rovněž pojmenovávali.

Od samotného vzniku lázní Darkov se nejen vědci, ale především lékaři odborně zabývali působením darkovských vod při léčení různých nemocí. Prvním lázeňským lékařem po MUDr. Fiedlerovi se stal MUDr. Wilhelm Sperber.

Kromě vlastní lázeňské léčby nemocných se v Darkově odpařovala darkovská sůl a vyvážela se do celého světa. Sklady darkovské jodové soli byly ve Vídni u firmy Mattoni nebo v Brně u Ondřeje Gacha. Opětovný uhelný vrt přinesl baronovi Beesovi jak nový pramen, tak spoustu dluhů za nutné vybavení. Novou nadějí pro lázně se tak stal MUDr. Wilhelm Degré, který byl od roku 1895 spolumajitelem a šéflékařem lázní. Jeho přínos pro lázně byl rozsáhlý v oblasti budování lázní i samotného lékařství, zanechal v Darkově své odborné studie, které se týkaly samotných vod i vyjádření lékařských kapacit k použití solanky i darkovské soli.

Věhlas lázní se velmi rychle šířil. Není pochyb o tom, že za vedení doktora Degré a jeho manželky Anny Marie Degré prožíval Darkov svá nejkrásnější léta, svůj zlatý věk. Jak narůstal počet zájemců o lázeňské léčení, postupně se budovaly lázeňské objekty a reklama a propagační materiály přispěly k informovanosti široké veřejnosti.

Všechno staré, omšelé a nemoderní muselo z obvodu lázní zmizet. Také pověstný „Skleník“, první darkovský Společenský dům, byl po výstavbě nového Společenského domu, stržen. Když doktor Degré zrenovoval a podle nejnovější módy vybavil všechny lázeňské objekty, pustil se do přestavby reprezentačního sídla pro svou rodinu. Vila Henrietta (nyní Jiřina) byla pak opravdu nejkrásnější ze všeho, co stálo na pravém břehu Olzy. Do roku 1902 byla budována další ubytovací zařízení, jelikož první dvě budovy (Vila Anna- nyní Vlasta, Vila Heinrichshof – nyní Jiřina) již nedostačovaly. Podle návrhu vídeňského architekta Korna se staví uprostřed lázeňského parku nový Společenský dům. V lázeňském parku byl vybudován Letohrádek, provedena výsadba vzácných vzrostlých stromů dovezených z Beskyd a dokončena dřevěná kolonáda. Roku 1902 postavil v Darkově moderní, zdravotním podmínkám po všech stránkách vyhovující Kinderheim (Dětskou léčebnu). Zároveň s léčebnou pro děti byla ukončena stavba lázeňské kapličky a Mariánského sloupu. Vysvěcení kaple bylo spojeno s okázalými slavnostmi v Lázeňském domě i ve vsi.

3. Larisch-Mönich

V roce 1899 odprodal kvůli neúnosným dluhům baron Bees lázně Jindřichu Larisch-Mönnichovi a ten se stává spolumajitelem. Na konci lázeňské sezóny roku 1905 opouští MUDr. Wilhelm Degré se svou rodinou natrvalo lázně Darkov a stejně jako baron kvůli velkým dluhům prodává svůj podíl hraběti Larisch- Mönnichovi. Tím se stávají Larischové majiteli darkovských lázní.

4. Od roku 1945 až po současnost

V roce 1931 započala výstavba Sanatoria. K realizaci výstavby se spojilo několik odborníků - lékaři: Beier, Žurek a Malý, architekti: ing. Jaroš a ing. Fňouk a stavitel Konigsberger. Výstavba trvala 2 roky. První pacienti jsou zde léčeni již za dva roky od začátku stavby, tedy v roce 1933, kdy byl otevřen Léčebný ústav. V období dvou světových válek se prostory Sanatoria a některých budov proměnily ve vojenský lazaret, Společenský dům je uzavřen, ovšem lázně Darkov sloužily po celou dobu svému účelu.

Mapa Lázně Darkov - poloha hotelů

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko