Paříž, zámky ve Versailles hotel

Objevte Paříž, kouzelnou &Dámu nad Seinou&, všem a všemu otevřenou a přitom záhadnou jako tajemný úsměv Mony Lisy. Projděte se po Latinské čtvrti k Sorbonně, vystoupejte po strmých schodech na Montmartre, Program zájezdu 1. den: odjezd v odpoledních hodinách dle nástupních míst. 2. ...

3 zájezdy 1 last minute od 5 224 Kč

Popis hotelu ?

Objevte Paříž, kouzelnou „Dámu nad Seinou“, všem a všemu otevřenou a přitom záhadnou jako tajemný úsměv Mony Lisy. Projděte se po Latinské čtvrti k Sorbonně, vystoupejte po strmých schodech na Montmartre,
Program zájezdu
1. den: odjezd v odpoledních hodinách dle nástupních míst.
2. den: ráno příjezd do Paříže – 9ti hodinová prohlídka s průvodcem: náměstí Bastily, bulvár Champs Elyseés, Vítězný oblouk (cca 8 €), Latinská čtvrť – Pantheon, Lucemburské zahrady, Sorbonna, Ille de la Cité – Katedrála Notre Dame, květinový trh, Justiční palác, St. Chapelle, Radnice, Centre Georgie Pompidou, Forum des Halles, Královský palác, Louvre (cca 15 €), náměstí Concorde. Odjezd na ubytování.
3. den: po snídani zámek a zahrady ve Versailles (cca 18 €), moderní čtvrť La Défence, večerní Montmartre – Moulin Rouge, Pigale, Sacré – Coeur. Noční projížďka Paříží – krátká zastávka na náměstí Trocadero. Ubytování.
4. den: po snídani Invalidovna, Martova pole, Eiffelova věž (cca 17 €), projížďka lodí po Seině (cca 5 - 10 €). Odjezd z Paříže v podvečer.
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
19. 08. - 23. 08. 2020 5 dní autobusem snídaně
6 290 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Dvoulůžkový pokoj - Dospělá osoba Pro.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování.. Celý popisek
Základní cena: Dvoulůžkový pokoj - Dospělá osoba

Program zájezdu:
1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého ,,zámeckého architekta" Evropy - to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638-1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce CK

Cena nezahrnuje:
vstupné,místní dopravu,pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2100 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
24. 09. - 28. 09. 2020 5 dní autobusem snídaně
6 290 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Dvoulůžkový pokoj - Dospělá osoba Pro.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování.. Celý popisek
Základní cena: Dvoulůžkový pokoj - Dospělá osoba

Program zájezdu:
1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic ČR).

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově La Cité - Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.

3. den zájezdu
Dnešní den poznávacího zájezdu v Paříži bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci VERSAILLES, královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého ,,zámeckého architekta" Evropy - to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638-1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.

4. den zájezdu
Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů... Podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd zájezdu do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách (přejezd hranic v cca 8 hod.).
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** v centru Paříže - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce CK

Cena nezahrnuje:
vstupné,místní dopravu,pobytovou taxu (platba na místě, cca 1,90 €/os./noc), fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj 2100 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 180 Kč
24. 09. - 29. 09. 2020 Last minute 6 dní autobusem snídaně
5 224 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: cena za osobu Program: 1. den: odjezd.. Celý popisek
Cena zahrnuje: * dopravu autobusem * 2x ubytování v h.. Celý popisek
Základní cena: cena za osobu

Program:
1. den: odjezd v odpoledních hodinách dle nástupních míst.
2. den: ráno příjezd do Paříže - 9ti hodinová prohlídka města s průvodcem: Eifffelova věž (cca 17 EUR), Martova pole, Invalidovna, most Alexandra III., muzeum d`Orsay, Francouzský institut, Latinská čtvrť, Il de la Cité, katedrála Notre Dame, Sorbonna, Louvre (cca 15 EUR), Tuirellské zahrady, náměstí Concorde. Odjezd na ubytování.
3. den: po snídani zámek a zahrady ve Versailles (cca 18 EUR), návrat do Paříže - moderní čtvrť La Défence, večerní Montmartre - Moulin Rouge, Pigale, Sacré - Coeur.
4. den: po snídani následuje prohlídka radnice, Centre George Pompidou, Les Halles, náměstí Vandome, kostel sv. Madeleine. Osobní volno k návštěvě muzeí nebo bulváru Champs Elyseés a Vítězného oblouku (cca 12 EUR). Na závěr dne projížďka lodí po Seině (cca 10 - 15 EUR). Odjezd z Paříže v podvečer.
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje:
* dopravu autobusem
* 2x ubytování v hotelu 2* ve 2 nebo 3lůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením
* 2x snídani
* služby průvodce
* pojištění CK proti úpadku

NÁSTUPNÍ MÍSTA: Rychnov nad Kněžnou - Vamberk - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová - Litomyšl - Vysoké Mýto - Chrudim (nebo Holice) - Pardubice - Hradec Králové - Praha - Plzeň.

Cena nezahrnuje:
* vstupy

Další používané názvy

 • Paříž a zámek Versailles

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko