Norsko - krásy jihozápadních fjordů - autobusem hotel

HIRTSHALS - GRIMSTAD - LILLESAND - RISOR - FLEKKEFJORD - STAVANGER - LYSEFJORD - HARDANGERFJORD - BERGEN - SOGNEFJORD - GEIRANGERFJORD - CESTA TROLLŮ - LILLEHAMMER - OSLO   Program 1. den:  Odjezd z Brna, další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, ...

1 zájezd od 21 990 Kč

Popis hotelu ?

HIRTSHALS - GRIMSTAD - LILLESAND - RISOR - FLEKKEFJORD - STAVANGER - LYSEFJORD - HARDANGERFJORD - BERGEN - SOGNEFJORD - GEIRANGERFJORD - CESTA TROLLŮ - LILLEHAMMER - OSLO
 
Program
1. den:
 Odjezd z Brna, další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma), Ostrava 500 Kč, Hranice 500 Kč, Olomouc 250 Kč. Noční přejezd přes Německo do Dánska.
2. den:
 Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne přijedeme do Hirtshals, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečer přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.
3. den:
 Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný Grimstad na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka Lillesand. Další bílé město Risor, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k Flekkefjordu (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do blízkosti Stavengeru na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů.
4. den:
 Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů Stavanger, prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží. Zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu Lysefjordu, možnost projížďky lodí po fjordu nebo středně náročná vycházka na legendární skalní plošinu - vyhlídku Preikestolen - Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu pod ním.
5. den:
 Oblastí Haugelandet, pojedeme přes hory a četné fjordy, prohlédneme si jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska, zastavíme se u mohutných vodopádů Latefossen a dojedeme přes Eidfjord do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z Hardangerfjordu, ubytování poblíž Bergenu.
6. den:
 Bergen, historické centrum, neopakovatelná atmosféra trhu, hanzovní domy, středověké kostely, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.
7. den:
 Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Dále horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen.
8. den:
 Zlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Městečko Geiranger, ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu. Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou Cestou Trolů, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.
9. den:
 Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.
10. den:
 Dokončení prohlídky Osla - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. Program B: V poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR. Transfer na letiště v Oslu a odlet do Prahy.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
14. 07. - 24. 07. 2021 11 dní autobusem snídaně
21 990 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Č. zájezdu: NJZB0714; Doprava: Autobus.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu autobusem tam i zpět trajekty .. Celý popisek
Základní cena: Č. zájezdu: NJZB0714; Doprava: Autobusem; lůžko dospělý; Cena - osoba ve 4-lůžkovém pokoji

Program:
1. den: Odjezd z Brna, další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma), Ostrava 500 Kč, Hranice 500 Kč, Olomouc 250 Kč, Zábřeh na Moravě 500 Kč. Noční přejezd přes Německo do Dánska.

2. den: Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne přijedeme do Hirtshals, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečer přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.

3. den: Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech - město Grimstad, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják Lindesnes najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu Skagerrak, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město Flekkefjord se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.

4. den: Poznávání krásy Lysefjordu. Supermoderním podmořským tunelem Ryfast odjedeme ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině Preikestolen - Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne nás čeká prohlídka zachovalého historického centra města Stavanger s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

5. den: Stavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu Bergen. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne možnost pěšího výstupu na horu Ulriken (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.

6. den: V Bergenu si prohlédneme historické centrum zapsané na Seznam UNESCO, vychutnáme si neopakovatelnou atmosféra trhu, budeme obdivovat hanzovní domy Bryggen, středověké kostely, projdeme se starou čtvrtí dřevěných domů Gamle Bergen a také mít možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.

7. den: Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu Brigsdalsbreen.

8. den: Zlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba (1 440 m n. m.) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou Sedm sester, Nápadník a Naděje. Dále na nás bude čekat městečko Geiranger, ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou Cestou Trolů - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.

9. den: Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.

10. den: Dokončení prohlídky Osla - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt.

11. den: Přes území Německa pokračujeme do ČR. Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.
Cena zahrnuje:
dopravu autobusem tam i zpět
trajekty do Skandinávie a zpět
trajekt Stavanger - Bergen
vnitrostátní trajekty
8× ubytování - 3x 2lůžkové pokoje v hotelu, 5x 4lůžkové pokoje nebo chatky
8x snídani převážně bufetovou formou
ložní prádlo
průvodcovské služby

Příplatky:

Další používané názvy

 • Norsko - krásy jihozápadních fjordů - autobusem

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko