Norsko - legendární fjordy a vyhlídky hotel

Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, ...

3 zájezdy od 20 990 Kč

Popis hotelu ?

Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů.

Hirtshals – Grimstad – maják Lindesnes – Flekkefjord – Egersund – Stavanger – Lysefjord – vyhlídka Preikestolen – Bergen – Voss – Tvindefoss – Sognefjord – Jostedalsbreen – Brigsdalsbreen – Dalsnibba – Geirangerfjord – Orlí stezka – cesta Trollů – stěna Trollů – soutěska Romsdalen - údolí Gudbrandsdalen – Lillehammer – Oslo

Program zájezdu:
1. den zájezdu

Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska.

2. den zájezdu
Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.

3. den zájezdu
Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech – město GRIMSTAD, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město FLEKKEFJORD se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.

4. den zájezdu
Poznávání krásy LYSEFJORDU. Supermoderním podmořským tunelem RYFAST odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN – Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města STAVANGER s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

5. den zájezdu
Stavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu BERGEN. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne pěší výstupu na horu ULRIKEN (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.

6. den zájezdu
BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.

7. den zájezdu
Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.

8. den zájezdu
ZLATÁ CESTA SEVERU. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.

9. den zájezdu
Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.

10. den zájezdu
Dokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. Transfer na letiště v Oslu a odlet do Prahy.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
14. 07. - 24. 07. 2021 11 dní autobusem snídaně
20 990 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba Pro.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem,trajekty do Skandi.. Celý popisek
Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba

Program zájezdu:
1. den zájezduOdjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska. 2. den zájezdu Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 3. den zájezduPoznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech - město GRIMSTAD, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město FLEKKEFJORD se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.4. den zájezdu Poznávání krásy LYSEJFORDU. Supermoderním podmořským tunelem RYFAST odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města STAVANGER s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.5. den zájezduStavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu BERGEN. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne pěší výstupu na horu ULRIKEN (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.6. den zájezdu BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.7. den zájezdu Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.8. den zájezduZLATÁ CESTA SEVERU. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes. 9. den zájezdu Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ - Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.10. den zájezduDokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt. 11. den zájezduPřes území Německa pokračujeme do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).
Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem,trajekty do Skandinávie a zpět,trajekt Stavanger - Bergen, vnitrostátní trajekty,8x ubytování - 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 5x 4lůžkové pokoje nebo chatky,8x snídani převážně bufetovou formou,ložní prádlo,průvodce CK

Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci ,,Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
2lůžk. pokoj - 5 nocí 2500 Kč/os.,1lůžk. pokoj (2 noci v hotelu ve Stavangeru, 1 noc v hotelu v Oslu) 2600 Kč,8x večeře 4650 Kč (min.10 osob),4lůžk. kabina na zpátečním trajektu 800 Kč/os.,komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 440 Kč,připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

Doprava:
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
14. 07. - 23. 07. 2021 10 dní kombinovaná snídaně
24 990 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba Pro.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem,trajekty do Skandi.. Celý popisek
Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba

Program zájezdu:
1. den zájezduOdjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska. 2. den zájezdu Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 3. den zájezduPoznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech - město GRIMSTAD, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město FLEKKEFJORD se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.4. den zájezdu Poznávání krásy LYSEJFORDU. Supermoderním podmořským tunelem RYFAST odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města STAVANGER s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.5. den zájezduStavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu BERGEN. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne pěší výstupu na horu ULRIKEN (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.6. den zájezdu BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.7. den zájezdu Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.8. den zájezduZLATÁ CESTA SEVERU. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes. 9. den zájezdu Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ - Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.10. den zájezduDokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt. 11. den zájezduPřes území Německa pokračujeme do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).
Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem,trajekty do Skandinávie a zpět,trajekt Stavanger - Bergen, vnitrostátní trajekty,8x ubytování - 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 5x 4lůžkové pokoje nebo chatky,8x snídani převážně bufetovou formou,ložní prádlo,průvodce CK

Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci ,,Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
2lůžk. pokoj - 5 nocí 2500 Kč/os.,1lůžk. pokoj (2 noci v hotelu ve Stavangeru, 1 noc v hotelu v Oslu) 2600 Kč,8x večeře 4650 Kč (min.10 osob),4lůžk. kabina na zpátečním trajektu 800 Kč/os.,komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 440 Kč,připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

Doprava:
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.
16. 07. - 23. 07. 2021 8 dní letecky Praha snídaně
27 990 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba Pro.. Celý popisek
Cena zahrnuje: dopravu klim. busem,trajekty do Skandi.. Celý popisek
Základní cena: Čtyřlůžkový pokoj - Dospělá osoba

Program zájezdu:
1. den zájezduOdjezd z ČR v pozdních večerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Dánska. 2. den zájezdu Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do HIRTSHALS, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hod. přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí. 3. den zájezduPoznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech - město GRIMSTAD, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu SKAGERRAK, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město FLEKKEFJORD se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.4. den zájezdu Poznávání krásy LYSEJFORDU. Supermoderním podmořským tunelem RYFAST odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině PREIKESTOLEN - Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města STAVANGER s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.5. den zájezduStavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu BERGEN. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne pěší výstupu na horu ULRIKEN (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.6. den zájezdu BERGEN, historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.7. den zájezdu Zastávka u kaskádovitého vodopádu TVINDEFOSS. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu SOGNEFJORDU (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě JOSTEDALSBREEN resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu BRIGSDALSBREEN.8. den zájezduZLATÁ CESTA SEVERU. Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou DALSNIBBA (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko GEIRANGER, ležící v romantických scenériích GEIRANGERFJORDU (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme ORLÍ STEZKOU, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou CESTOU TROLLŮ - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes. 9. den zájezdu Zastávka u pověstné převislé STĚNY TROLLŮ - Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský LILLEHAMMER, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do OSLA na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.10. den zájezduDokončení prohlídky OSLA - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt. 11. den zájezduPřes území Německa pokračujeme do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).
Cena zahrnuje:
dopravu klim. busem,trajekty do Skandinávie a zpět,trajekt Stavanger - Bergen, vnitrostátní trajekty,8x ubytování - 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 5x 4lůžkové pokoje nebo chatky,8x snídani převážně bufetovou formou,ložní prádlo,průvodce CK

Cena nezahrnuje:
vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci ,,Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek:
2lůžk. pokoj - 5 nocí 2500 Kč/os.,1lůžk. pokoj (2 noci v hotelu ve Stavangeru, 1 noc v hotelu v Oslu) 2600 Kč,8x večeře 4650 Kč (min.10 osob),4lůžk. kabina na zpátečním trajektu 800 Kč/os.,komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 440 Kč,připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

Doprava:
Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem a trajektem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Další používané názvy

 • NORSKO - LEGENDÁRNÍ FJORDY A VYHLÍDKY

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko