Řecko - informace

Řecko je země jedinečných přírodních krás, země opředená dávnými mýty, dějiště bohaté historie, kolébka evropské civilizace. Bohatá krajková stuha řeckého pobřeží lemuje pevninu a ostrovy s tisíci zálivy a zátokami a dodává Řecku zvláštní podmanivý půvab a krásu, jaká je ve Středomoří ojedinělá. Celková délka řeckého pobřeží přes 15.000 km...

Informace o zemi Řecko

Řecko je země jedinečných přírodních krás, země opředená dávnými mýty, dějiště bohaté historie, kolébka evropské civilizace. Bohatá krajková stuha řeckého pobřeží lemuje pevninu a ostrovy s tisíci zálivy a zátokami a dodává Řecku zvláštní podmanivý půvab a krásu, jaká je ve Středomoří ojedinělá.
Celková délka řeckého pobřeží přes 15.000 km (vzdálenost z Prahy k protinožcům do Austrálie) svědčí o neobvyklém prolínání země a moře. Před mnoha miliony let byla Egeida souší, spojující Řecko s Malou Asií. Pevnina se propadla do vod dnešního Egejského moře a pouze vrcholy hor zůstaly čnět z mořské hladiny jako ostrovy. Ostrovy se dělí do 7 správních celků. Skupina přes 100 ostrovů a ostrůvků krášlí jako nádherné šperky Saronský a Argolský záliv a přináleží k pevnině Atiky. Pouze 11 z nich je obydlených. Souostroví Kyklady s 220 ostrovy a ostrůvky omývají křišťálové modré vody středozápadního Egejského moře. Bývají ztotožňovány se zaniklou bájnou Atlantidou. Na nejbizarnějším z nich, Santorinu, můžete vzhlédnout světové archeologické překvapení - odkrývání vyspělého minojského města Akrotiri. Také souostroví Dodekanes je pozůstatkem někdejší pevniny, která spojovala Peloponés s Malou Asií. Z více než tisíce ostrovů a ostrůvků je pouze 26 obydlených. Na ostrově Rhodos, světové přírodní a kulturní památce, najdeme jedinečnou entomologickou rezervaci - "Údolí motýlů". Na ostrůvku Tilos můžeme v muzeu vidět kuriózní nález z místní jeskyně Harkadi: kosti slonů, kteří biologicky zakrsli do velikosti 1,6 m v podmínkách místního sestupného přírodního vývoje. V Jónském moři leží skupina 123 ostrovů, tvořících západní řeckou hranici. Příznačná je pro ně úrodná půda, hustá zeleň a velmi mírné podnebí. Z nikde se nevyskytujících rostlin můžeme zde, na ostrově Korfu, ochutnat osvěžující drobné plody kumquatů. Dalším celkem je ostrov Euboia a souostroví Sporady s celým "mořem" ostrůvků. Pouze 9 je obydlených. V severovýchodní Egeidě leží 11 hlavních ostrovů, skutečných perel Středomoří, a velký počet ostrůvků, z nichž je 20 obydlených. i zde, na ostrově Chiu, najdeme endemickou rostlinu "řečík lentišek". Samostatně kraluje Středozemnímu moři největší řecky ostrov Kréta, slunící a koupající se na severu v Krétském a na jihu Libyjském moři. Vůbec nejjižnější bod Řecka i celého evropského kontinentu je však ostrov Gaudos.
Pokud jde o mořské živočichy, máme-li štěstí, můžeme spatřit delfíny a ojediněle žraloka modravého. Na otázku, kolik má Řecko ostrovů a neobydlených ostrůvků, se naprosto přesné odpovědi nedopátráte. Spokojit se musíte s údaji, že jich je přes tři tisíce, z nichž 140 je obydlených. Ostrovy představují pětinu plochy Řecka.
Historie kolébky civilizace Řecko je země jedinečných přírodních krás, země opředená dávnými mýty, dějiště bohaté historie, kolébka evropské civilizace. V první polovině 3. tisíciletí začíná v egejské oblasti doba bronzová, která se obvykle dělí na tři okruhy: kykladský, krétský (minojský) a pevninský (heladský), v pozdní vyspělosti nazývaný mykénský. V rané době bronzové stála v popředí kultura kykladská, v době střední dominovala Kréta (v první polovině 2. tisíciletí př. n. l. zde vzniká první evropská civilizace se střediskem v Knossu). V pozdní době (16. - 12. století př. n. l.) se těžiště kulturního rozvoje přeneslo na pevninu. V 8. - 6. století př. n. l. se v hospodářsky a politicky pokročilejších oblastech Řecka vytvářejí městské státy, vzniká zákonodárství, občasné právo, ústava. Athénská demokracie vrcholí za Periklovy vlády (5. století př. n. l.). Za Alexandra Velikého dochází k nové etapě rozvoje řeckých dějin - helénismu. Hospodářský, politický a kulturní rozmach helénistických říší trval skoro 100 let. Nadnárodní helénistická kultura se však rozvíjela i po podmanění řeckých států Římany. Další vývoj Řecka probíhal od roku 395 n. l. v rámci byzantské říše s křesťanským centrem v Konstantinopoli. V 15. - 18. století n. l. bylo řecké území postupně dobyto Turky a začleněno do osmanské říše. Proces formování novodobého řeckého národa v polovině minulého století vyvrcholil osvobozeneckým povstáním, jehož konečný výsledkem bylo uznání řecké nezávislosti roku 1830. Jako poslední se s Řeckem roku 1948 sjednotilo souostroví Dodekanes. Dějinný vývoj na řeckých ostrovech se lišil od pevniny. V různé míře na nich dodnes vidíme historické památky dokládající střídající se cizí nadvládu. Na Krétě vzniklo první lineární slabičné písmo jako raná forma řečtiny. V Řecku nakonec vzniklo první hláskové písmo psané zleva doprava. Staré Řecko položilo základy evropské architektuře a jejímu začlenění do krajiny. Zde vznikla sídliště městského typu, vladařské paláce, veřejné stavby a chrámy, divadla, lázně, vodovody. Utvářela se monumentální architektura, jejímž měřítkem byl člověk. Také řečtí bájní bohové měli "lidské rozměry". Jsou to vlastně lidé se všemi svými šlechetnými i špatnými lidskými vlastnostmi. Zde vzkvétalo sochařství volné i užité v architektuře, plastika v kameni i bronzu, od drobné sochy po monumentální nadživotní. Dodnes nás udivuje a uchvacuje. Vznikly první "portrétní" hlavy s individuálními rysy tváře a výrazem. První sousoší až po složité, dramatické kompozice. Rozvinulo se umění sochařského reliéfu. K dokonalosti vyspěla také umělecká řemesla. Staré Řecko zažilo kompoziční princip literatury, její veršovanou formu, drama - tragédii i komedii. Vznikl hrdinský epos a první dobrodružný román "Odyssea". Tvořila se próza nauková, filozofická, dějepisná, řečnická, lyrická i písňová. Vznikl také román v dopisech. Psala se satira, epigram, bajka. Součástí kulturního rozkvětu byla hudba a zpěv, sólový a sborový. Řecko je otčinou zeměpisu i dějepisu, úcty k minulosti. Vzkvétala filozofie, matematika, geometrie. Rozvíjelo se právo. Z lékařství se stala disciplína založená na pozorování a poznání nemoci. Rozmach vědeckého bádání podněcovalo zakládání knihoven. Vyspěla i udivující technika ve stavitelství (např. první stropní klenba), stavba lodí, mostů a tunelů. Duchovní rozmach doprovázel rozvoj tělesné kultury. Pěstoval se sport a hry. Podle tradice se 1. Olympijské hry pořádaly roku 776 př. n. l. a roku 393 n. l. pak poslední řecké národní hry.
Trasu mezi naší zemí a Řeckem, mezi dvěma v pravěku nesmírně vzdálenými světy, uletíte dnes za 2,5 hodiny. Údaje o obyvatelstvu Řecko je národnostně homogenním státem. Malé menšiny tvoří Makedonci, Turci a Albánci. Téměř všichni Řekové jsou aktivními členy pravoslavné církve. Vstup do Evropy znamenal odstranění diskriminovaného postavení žen.
Řekové jsou tradičně silně spojeni s venkovem, i když již téměř 2/3 obyvatel žijí ve městech, přitom v samotné aglomeraci Athén celá třetina.
Nákupy v letní sezóně jsou obchody otevřeny každý den od 8.00 do 14.00 hodin a od 17.00 do 22.00 hodin, některé i do půlnoci. Mezi 14. a 17. hodinou se v Řecku dodržuje odpolední siesta, která patří k místním zvyklostem. Na ostrovech můžete zakoupit kromě obvyklých suvenýrů i výrobky typicky řeckého charakteru, jako jsou například repliky starých ikon, typickou keramiku nebo koberce, milým dárkem může být i směs typického řeckého koření nebo láhev některého z mnoha druhů řeckých vín. Jídlo a nápoje Při návštěvě Řecka by jste určitě neměli opomenout vyzkoušet a ochutnat klasická řecká jídla a nápoje. Řecká kuchyně je bohatá zejména na zeleninové saláty, ryby a mořské plody. Takřka vše doplňuje olivový olej, který příznivě působí na krevní oběh. Ze salátů doporučujeme ochutnat především: řecký salát "choriatiki" (okurka, rajče, cibule, ovčí sýr feta, olivový olej, vinný ocet, oregano), "tzatziky" (bílý jogurt, okurka, česnek), "taramosalata" (salát z rybích jiker) nebo "melidzano salata" (mixovaný lilek, koření). Z hlavních jídel pak ochutnejte typické "souvlaki" (grilované maso proložené zeleninou), "pasticio" (zapečené těstoviny s mletým masem), "brizola" (vepřová kotleta), "kalamáry" (smažené sépie), "ghavros" (malé smažené rybky) nebo rozmanité druhy ryb. Vedle vody je nejrozšířenějším nápojem víno. Můžete také zkusit víno s přídavkem pryskyřice "Retsína", či aperitiv "Ouzo" nebo "Metaxu". V kavárnách ochutnejte studenou kávu "frappé". Mezi další speciality patří například chobotnice, sladké ořechy a fíky v sirupu. Výběr jídla bývá velice jednoduchý. V restauracích jsou jídla často zobrazena na vývěsních tabulích, v některých tavernách si můžete jídlo vybrat přímo v kuchyni a sledovat jeho přípravu. Podle místních obyvatel je to prý nejlepší způsob, jak dostat chuť k jídlu. Na Krétě můžete ochutnat i některé ryze místní speciality. Patří k nim především různé druhy sýrů, jako "anthotiro" měkký tvarohový sýr, "kefalotiri" - tvrdý sýr. Oba jsou vyráběny z kozího nebo ovčího mléka. Velmi známé jsou též malé, velmi chutné banány, které rostou přímo na Krétě. je nutné počítat s tím, že specialitám odpovídá jejich cena. Z nápojů patří ke zvláštnostem Kréty bylinkové čaje. Národním alkoholickým nápojem je "raki" pálenka z hroznového vína.
Cenné věci, peníze, letenky nebo cestovní pasy doporučujeme uschovávat v hotelovém trezoru, který je možno pronajmout v hotelové recepci. Za cennosti a peníze ponechané v pokoji hotelu se neručí. Klimatizace Ve většině hotelů je klimatizace funkční pouze v hlavní turistické sezóně a v závislosti na majiteli hotelu.
 
Geografické údaje:
Hlavní město: Athény
Rozloha: 131 940km2
Nejvyšší bod: Olymp (2 917m. n. m.)
Počet obyvatel: 11 283 293 (2009)
Jazyk: řečtina
Náboženství: Pravoslavní, částečně řeckokatolické
Státní útvar: parlamentní republika
Vznik: 25.3.1821 – odtržením od Osmanské říše
Prezident: Károlos Papoúlias
Měna: euro
Poloha: jihovýchodní Evropa, jih Balkánského poloostrova a ostrovy v Egejském a Středozemním a Iónském moři.
Hranice: Albánie, Makedonie, Bulharsko, Turecko
 
Vstupní formality
Vstupem ČR do EU 1. 5. 2004 je jejím občanům umožněno vstupovat a pobývat na území ostatních členských států bez zvláštních omezení (na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti, jímž je obč. průkaz vydaný po roce 1993, tedy typ identifikační karty. Po řidičích není vyžadován mezinárodní řidičský průkaz, stačí platné národní řidičské oprávnění, technický průkaz a zelená karta jako doklad o pojištění vozidla.
Převážená zvířata musí mít vystaven mezinárodním očkovací průkaz.
 
Jazyk
Úřední jazyk je řečtina, ale v turistických oblastech není problém domluvit se anglicky, většina personálu tento jazyk ovládá. Na některých místech je možné domluvit se i německy.
 
Časový posun
Časový posun je + 1 hodina od středoevropského času. Takže posunout hodiny od jednu hodinu dopředu.
 
Měna
Jako v celé EU i zde se platí eurem. Ale můžete zde v některých podnicích platit i v dolarech nebo librách. České koruny není problém vyměnit v jakékoliv směnárně nebo v hotelu. Řecko běžně příjímá i platební karty Diners Club, Mastercard či American Express.
 
Lékařská pomoc
Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00 - 21.00 hodin. Běžné léky lze koupit v místních lékárnách. V případě onemocnění se obraťte na stálého delegáta cestovní kanceláře nebo na recepci hotelu. Poplatky za lékařskou péči a léky se platí v hotovosti. Na základě lékařské zprávy, účtenek od lékaře a léků, vám pojišťovna po návratu do ČR danou částku po předložení všech náležitostí uhradí.
 
Klimatické podmínky
Panuje zde typicky středomořské klima. Velmi teplá a suchá léta a mírné zimy. Průměrné letní teploty se pohybují okolo 31°C, výjimečně stoupají k 40°C. Teplota moře je kolem 27°C. Přes léto je zde minimum srážek, maximálně je pouze osvěžující deštík. Nejdelší dny v roce nabízí měsíc červenec, to si užijete sluníčka až 12 hodin denně. V srpnu a červnu je to hodin 11. Vhodné počasí na dovolenou v Řecku nabízí i jaro a podzim, kdy teploty jsou již vyšší než u nás, dá se i koupat v moři, ale nesetkáte se zde s tolika turisty. Doporučujeme vzít si s sebou lehké letní oblečení z bavlny a lehkou bundu na večer, pohodlnou obuv na prohlídky památek a exkurse, pokrývku hlavy a sluneční brýle a opalovací krém s vyšším ochranným faktorem. V Řecku může být v některém období větší množství komárů, proto doporučujeme klientům vybavit se repelenty nebo sprayem proti hmyzu. Na místě je možné tyto přípravky zakoupit v každé lékárně.
 
Průměrné teploty ve stupních Celsia v měsících
květen červen červenec srpen září říjen
teplota vzduchu 24°C 27°C 30°C 30°C 28°C 24°C
teplota moře 20°C 22°C 23°C 26°C 24°C 22°C
 
Ceny
Ceny jsou trochu vyšší než u nás. Záleží však na letoviskách, čím lukrativnější letovisko, tím vyšší cena. Nakupovat můžete v supermarketech známých značek jako je Lidl nebo Carrefour, dále jsou zde řecké supermarkety a hypermarkety jako Alpha-Beta vassilopoulos nebo Atlantic. Místní obyvatelé vás, ale mohou poslat do malého obchůdku nebo kiosku, protože označení supermarket má každý obchod, ve kterém se prodávají potraviny. Samozřejmostí jsou typické trhy, které najdete na každém rohu, nabízejí zde úplně vše. Oblečení, potraviny, čerstvé ryby a dary z moře, ale i suvenýry. Občas můžete narazit na smlouvavé prodejce, avšak není to tu zcela obvyklé.
 
Spropitné
Obvyklé spropitné v kavárnách a tavernách je 10%. U jídla se automaticky připočítává částka za couvert, příplatek za stolování a nelze ho odmítnout.
 
Doprava
Doprava Do jednotlivých míst trvá let přibližně 2,5 hodiny. Lety se uskutečňují přímo, výjimku tvoří ostrovy Thassos a Egina. K dopravě je nejlepší využít místních autobusových linek řecké společnosti KTEL, které spojují nejdůležitější místa na ostrovech. Doporučujeme rovněž využít služeb taxi. Jejich ceny jsou nižší než ceny pražských vozů taxi služby a vyplatí se hlavně při větším počtu osob. Na ostrovech si můžete zapůjčit i osobní automobil různých kategorií za různé ceny. Průměrně se půjčovné pohybuje kolem 45 Ř na den + spotřebovaný benzín či nafta. Řidič musí ovšem dosáhnout věku 21-ti let a mít u sebe platný mezinárodní řidičský průkaz a alespoň dvouletou praxi v řízení motorového vozidla. K řízení vozidla jeep musí být řidiči alespoň 25 let.
 
Elektřina
Elektřina Elektrické napětí v Řecku je 220 V. Ve většině hotelů najdete standardní zásuvky. V některých hotelech se však zásuvky liší, proto doporučujeme vzít si s sebou adaptér. Adaptéry si lze zapůjčit ve vybraných hotelech na recepci.
 
Zajímavá místa
Akropole
Akropole v Athénách leží na skalnatém kopci nad Athénami. Na seznam UNESCO byla zapsána roku 1987.
Athény
Athény, hlavní město Řecka. Hlavní centrum antických památek, většina z nich se nachází v turecké čtvrti Plaka. Najdete zde Dionýsovo divadlo i chrám Dia Olympijského.
Athos
Nejvýchodnější výběžek poloostrova Chalkidiki je místem „Svaté hory Athos“. Byl to první klášter mnišské republiky. V roce 1063 byl vyhlášen zákazu vstupu ženám a tento zákaz platí dodnes. Ženy mohou klášter pozorovat pouze z lodi.
Delfy
Vyhledávané místo starověkého Řecka. V Apollónově chrámu, ve věštírně sídlila Pythia, která si navozovala stav transu a předvídala budoucnost.
Knossos
Největší archeologické náleziště doby bronzové na ostrově Kréta. Leží nedaleko města Heraklion. Dříve bylo místo významným městem minojské civilizace. Dnes zbily pouze ruiny. Znovuobjeveno bylo v roce 1878 a je vyhledávaným cílem turistů
Korfu
Korfu je nejpopulárnější místo dovolených. Dostupné je díky trajektu i autem a tudíž si ho můžete sami projet. Za návštěvu stojí také atraktivní zámeček Achillion, ve vesničce Gastouri, který si nechala postavit rakouská císařovna Sissi.
Kréta
Ostrov Kréta nabízí překrásnou přírodu, dlouhé písečné pláže, historické památky a neopakovatelné kouzlo.
Meteora
Meteora, podivuhodné kláštery z doby 14. – 16. století. Původně bylo vystavěno římskokatolickými mnichy 24 klášterů. Dnes je jich osídlených mnichy pouze pět. V roce 1988 byla Meteora zapsáno na seznam UNESCO. Vstup do klášterů je zpoplatněn a vyžaduje se decentní oblečení. Podmínka jsou zahalená ramena, muži musejí mít dlouhé kalhoty a ženy sukně pod kolena.
Olymp
Bájné pohoří Olymp, sídlo dvanácti řeckých bohů je nyní chráněno jako národní park. Je velmi vyhledávaným místem turisty. Nejvyšší hora Olympu je Mytikas (2917 m. n. m.)
Soluň (Thesalloniki)
Soluň je druhé největší město Řecka. Můžete zde navštívit archeologické museum s cennou sbírkou předmětů z královských hrobek makedonské dynastie. Byzantské museum najdete v Bílé věži. Ve městě se nachází řada římských památek, byzantských kostelů a klášštěrů.
 
Zastupitelské úřady
Adresa:
Georgiou Seferi 6, 154 52 Palaio Psychiko-Athens
Tel: 0030-210-67 13 755, 210-67 25 332
Fax: 0030-210-67 10 675
E-mail: athens@embassy.mzv.cz, commerce_athens@mzv.cz
 
1) Úřední hodiny pro veřejnost
Konzulární oddělení (podání žádosti o matriční doklady, cestovní pasy, legalizace, atd.):
Úterý až pátek od 9:00 do 12:00 hod, pondělí - zavřeno.

2) Provozní hodiny velvyslanectví (kromě konzulárního oddělení)
Pondělí až pátek od 8:30 do 17:00 hod
Setkání se zástupci velvyslanectví pouze na základě předchozí telefonické dohody.

Mapa Řecko - poloha destinací ?

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a  (naproti poště)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko