Báječný Silvestr v Řecku hotel

Silvestrovská večeře a Nový rok!! & Atény - Akropole a Plaka & starověké Delfy a věštírna & řecké Zakopané & Korint, Mykény a Epidaurus & Korintský kanál Den 1  Let pravidelnou linkou do Atén v Řecku. Po příletu přejezd do okolí Delf. Ubytování v hotelu, přenocování. ...

1 zájezd od 21 279 Kč

Popis hotelu ?

Silvestrovská večeře a Nový rok!! • Atény - Akropole a Plaka • starověké Delfy a věštírna • řecké Zakopané • Korint, Mykény a Epidaurus • Korintský kanál

Den 1 
Let pravidelnou linkou do Atén v Řecku. Po příletu přejezd do okolí Delf. Ubytování v hotelu, přenocování.

Den 2 
Po snídani prohlídka Delf. Věštírna v Delfách byla poutním místem starověkých Řeků, kteří hledali božské rady ve věcech politiky, války nebo lásky. Navštívíme tři nejzajímavější části starověké věštírny: Svatý okruh, čili Apollónův chrám, kde úřadovaly Pythie, neboli antické věštkyně, Pokladnici Atéňanů postavenou na památku vítězství Atéňanů nad Peršany u Marathónu a nádherné divadlo, které mohlo pojmout až 5000 diváků. Uvidíme také „svatý“ Kastalský pramen a Marmarií, čili svatyni Atény. Návštěva Archeologického muzea - jednoho z nejzajímavějších archeologických muzeí v Řecku. Následně přejezd do Atén. Během cesty návštěva malé horské vesničky Arachova, která je známá mezi Poláky jako řecké Zakopané. Krátká procházka úzkými uličkami, možnost nákupu medu, sýrů, silného červeného vína, díky němuž je vesnice známá. Ubytování v hotelu. Přenocování.

Den 3
Po snídani prohlídka Little Loop Argolikos. Zastavíme v Epidaurus, kde se nachází nejlépe dochované antické divadlo, známé po celém světě svou mimořádnou akustikou. V Epidauros také uvidíme sanktuárium boha lékařského umění Asklepiona. Přejezd do Nafplio - prvního hlavního města osamostatněného Řecka, města s krásným benátským opevněním a pozoruhodným starým městem. Procházka starým městem k náměstí Syntagma. Následně přejezd do Mykén: navštívíme muzeum, projdeme se proslulou Lví bránou, citadelou, zastavíme se u Atreovy pokladnice, která je zvána také Agamemnonův hrob. Poté prohlídka starověkého Korintu, kde navštívíme mimo jiné: římskou agoru, Apollónův chrám, kazatelnu, ze které kázal svá kázání sv. Pavel. Program zahrnuje zastávku u Korintského průplavu - 6kilometrové šíje. Byl otevřen v roce 1893 - dnes zkracuje plavbu kolem mysu o mnoho hodin a je nepopiratelnou turistickou atrakcí. Pro zájemce návštěva místního vinařství spojená s ochutnávkou vín (za poplatek). Návrat do hotelu.

Den 4
Po snídani prohlídka Atén - hlavního města Řecka. Uvidíme všechny nejdůležitější atrakce města: kopec Akropolis s ruinou Parthenonu - Chrám Atény Parthenos, postavený slavným aténským architektem Kallikratésem. Poté uvidíme monumentální vstupní bránu zvanou Propylaje, chrám Athény Niké a Erechtheion se slavným podloubím. Následně uvidíme: Odeon Heroda Attika, Věž větrů, Chrám Dia Olympského a zrekonstruovaný stadion Kalimarmáro - olympijský stadion, kde se konaly první olympijské hry novodobé éry. Prohlídku zakončíme návštěvou Národního archeologického muzea, jednoho z nejdůležitějších na světě, ve kterém se nacházejí poklady kykladského, minojského, mykénského a klasického umění. Mezi nejcennější exponáty muzea patří posmrtná maska krále Agamemnona objevena Schliemannem, fresky z Théry, bronzová socha Poseidona, řecké sochy a keramika. Večer zveme na silvestrovskou zábavu spojenou s večeří v hotelu v centru Atén.

Den 5
Odpočinkové ráno a pozdní snídaně. Odpoledne procházka po Aténách. Uvidíme mimo jiné slavnou řeckou gardu v tradičních krojích, která drží stráž u hrobu Neznámého vojína. Procházka po Place, po zábavní čtvrti Athén, kterou zakončíme zopakováním Silvestra - řeckým večerem (pro zájemce, za příplatek), během kterého se seznámíme s typickou řeckou hudbou a řeckým tancem. Budeme vyzvání ke společné zábavě.

Den 6
Po snídani vystěhování z hotelu a transfer na letiště. Zpáteční let do Varšavy.

Upozornění k programu:
Pořadí realizace bodů programu může být změněno či zrušeno. 
Průvodce neprovází po muzejních objektech.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
28. 12. - 02. 01. 2023 6 dní letecky Varšava snídaně
29 149 Kč 21 279 Kč -27% Detaily

Pobytové

Základní cena: pokoj standardní Ubytování: 2 lůžkový.. Celý popisek
Základní cena zahrnuje: let pravidelnou linkou do/z A.. Celý popisek
Základní cena: pokoj standardní

Ubytování: 2 lůžkový pokoj

Program:
Silvestr a novoroční večeře!! o Atény - Akropole a Plaka o starověké Delfy a Delfská věštírna o řecké Zakopané o Korint, Mykény a Epidaurus o Korintský kanál


Den 1 - 29.12.

Sraz u stanoviště CK 2 hodiny před plánovaným odletem letadla. Přelet do Atén v Řecku pravidelnou linkou. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Po příletu přejezd do okolí Delf. Ubytování v hotelu, přenocování.

 

Den 2 - 30.12.

Po snídani prohlídka Delf. Delfská věštírna byla poutním místem starověkých Řeků, kteří hledali božské rady ve věcech politiky, války nebo lásky. Navštívíme tři nejzajímavější části starověké věštírny: Svatý okruh, čili Apollónův chrám, kde úřadovaly Pythie, neboli antické věštkyně, Pokladnici Atéňanů postavenou na památku vítězství Atéňanů nad Peršany u Marathónu a nádherné divadlo, které mohlo pojmout až 5000 diváků. Uvidíme také ,,svatý" Kastalský pramen a Marmarií, čili svatyni Atény. Návštěva Archeologického muzea - jednoho z nejzajímavějších archeologických muzeí v Řecku. Následně přejezd do Atén. Během cesty návštěva malé horské vesničky Arachova, která je známá mezi Poláky jako řecké Zakopané. Krátká procházka úzkými uličkami, možnost nákupu medu, sýrů, silného červeného vína, díky němuž je vesnice známá. Ubytování v hotelu. Přenocování.

 

Den 3 - 31.12.

Po snídani prohlídka Atén - hlavního města Řecka. Uvidíme všechny nejdůležitější atrakce města: kopec Akropolis s ruinou Parthenonu - chrám Atény Parthenos, postavený slavným aténským architektem Kallikratésem. Poté uvidíme monumentální vstupní bránu zvanou Propylaje, chrám Athény Niké a Erechtheion se slavným podloubím. Následně uvidíme: Odeon Heroda Attika, Věž větrů, Chrám Dia Olympského a zrekonstruovaný stadion Kalimarmáro - olympijský stadion, kde se konaly první olympijské hry novodobé éry. Prohlídku zakončíme návštěvou Národního archeologického muzea - jednoho z nejdůležitějších na světě, ve kterém se nacházejí poklady kykladského, minojského, mykénského a klasického umění. Mezi nejcennější exponáty muzea patří posmrtná maska krále Agamemnona objevena Schliemannem, fresky z Théry, bronzová socha Poseidona, řecké sochy a keramika. Večer zveme na silvestrovskou zábavu spojenou s večeří v hotelu v centru Atén.


Den 4 - 1.1.

Po snídani prohlídka Little Loop Argolikos (Malé Argolické smyčky). Zastavíme v Epidaurus, kde se nachází nejlépe dochované antické divadlo, známé po celém světě svou mimořádnou akustikou. V Epidauros také uvidíme sanktuárium boha lékařského umění Asclepia. Přejezd do Nafplio - prvního hlavního města osamostatněného Řecka, města s krásným benátským opevněním a pozoruhodným starým městem. Procházka starým městem k náměstí Syntagma. Následně přejezd do Mykén, kde navštívíme mimo jiné: muzeum, projdeme se proslulou Lví bránou, uvidíme citadelu, zastavíme se u Atreovy pokladnice, která je zvána také Agamemnonovým hrobem. Poté prohlídka starověkého Korintu, kde navštívíme mimo jiné: římskou agoru, Apollónův chrám, kazatelnu, ze které kázal svá kázání sv. Pavel. Program zahrnuje zastávku u Korintského průplavu - 6kilometrové šíje. Byl otevřen v roce 1893 - dnes zkracuje plavbu kolem mysu o mnoho hodin a je nepopiratelnou turistickou atrakcí. Pro zájemce návštěva místního vinařství spojená s ochutnávkou vín (za poplatek). Návrat do hotelu.


Den 5 - 2.1.

Odpočinkové ráno a pozdní snídaně. Odpoledne procházka po Aténách. Uvidíme mimo jiné slavnou řeckou gardu v tradičních krojích, která drží stráž u hrobu Neznámého vojína. Procházka po Place, po zábavní čtvrti Athén, kterou zakončíme zopakováním Silvestra - řeckým večerem (pro zájemce, za příplatek), během kterého se seznámíme s typickou řeckou hudbou a řeckým tancem. Budeme vyzvání ke společné zábavě.


Den 6 - 3.1.

Po snídani vystěhování z hotelu a transfer na letiště. Zpáteční let do Varšavy.


Upozornění k programu

Pořadí realizace bodů programu může být změněno či obráceno. 

Průvodce neprovází po muzejních objektech.


Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je závazný a je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu nebo změny obsahu vyhrazeny.
Základní cena zahrnuje: let pravidelnou linkou do/z Atén, letištní taxy, ubytování v hotelech v Řecku (5 nocí), stravování: snídaně (5) a za příplatek (2) večeře ve dnech: 29.12. a 30.12., silvestrovskou večeři, turistický program (viz níže), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).
 

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, služby místních průvodců, náklady na řecký večer v Aténách a jiné osobní výdaje. Orientační cena účasti v programu - cca 124 EUR/os., řeckého večera (1. ledna) - cca 45 EUR/os. Studenti by měli mít s sebou studentský průkaz.

Důležité! Přečtěte si aktuální informace Covid-19 a cestování a podmínky vstupu do země.
 
Název zájezdu v polském jazyce: Sylwester w Grecji
Kód zájezdu: SGA


SILVESTROVSKÁ A NOVOROČNÍ VEČEŘE 
Silvestrovská večeře formou bufetu v hotelové restauraci v centru Atén zahrnuje: studené předkrmy, několik teplých jídel, dezerty, láhev vína pro pár, sklenku sektu o půlnoci, vodu, kávu, čaj. DJ. Dne 1.1. si zopakujeme slavnostní večeři s hudbou - řecký večer (za poplatek).

Další používané názvy

 • Silvestr v Řecku

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a  (naproti poště)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko