Kyklady, romantické ostrovy snů Paros, Santorini, Mykonos hotel

Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých &ostrovů snů&. Pokud nás omrzí pláže ostrova, můžeme se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na ...

1 zájezd od 29 990 Kč

Popis hotelu ?

Pobyt na mramorovém ostrově Paros pro romantické duše, které láká pohádkové prostředí řeckých „ostrovů snů“. Pokud nás omrzí pláže ostrova, můžeme se toulat bílými městečky či kláštery (pěšky, na kole či skútru). Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrov Santorini s kalderou, na Délos s antickým velkoměstem nebo na Mykonos s větrnými mlýny. .Nadchne i perla minojské kultury v Knóssu a potěší letecká doprava. A ty pláže!

Zájezd po řeckých ostrovech, Kyklady, Paros, Santorini, Mykonos a Délos, pobyt u moře.

Kréta. hl. město Heraklion - Knóssos, řecký palác - ostrov Santorini, plavba po kaldeře, starověké památky, malebná vesnice Oia - ostrov Paros, pobyt u moře, koupání - ostrov Naxos, Apollónův chrám - Mykonos - Délos, posvátný ostrov starověkých Řeků

Program zájezdu:
1. den: 

Odlet s průvodcem dle letového řádu na  ostrov Mykonos, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den: 
Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický ostrov Délos (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den: 
Lodí na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů,  ubytování v hlavním měste PARIKIA, upravené bílé městečko s obchůdky, tavernami, půjčovnou kol, skútrů a aut, koupání na písečné pláži, v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

4. den: 
Pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice Lefkes a mramorové lomy.

5. den:
Pobyt u moře, variantně výlet na nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů, hlavní město CHORA, nejkrásnější místo na ostrově, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty., procházka po městě nebo koupání na pláži.

6. den:
Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností Kastro, obranná pevnost proti pírátům, která sloužila benátským obchodníkům.

7. den:
Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.

8. den:  
Lodí na ostrov Santorini, transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den: 
Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu, z historického přístavu Scala  lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.

10. den: 
Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY, fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.

11. den: 
Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.

Poznámka:
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
10. 09. - 20. 09. 2022 11 dní letecky Praha snídaně
29 990 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena: dospělá osoba 1. den: odlet s průvodc.. Celý popisek
Pojištění: zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní.. Celý popisek
Základní cena: dospělá osoba

1. den: odlet s průvodcem dle letového řádu na ostrov Mykonos, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den: pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický ostrov Délos (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den: lodí na ostrov Paros, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

4. den: pobyt u moře. variantně výlet místním busem po ostrově Paros, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice Lefkes a mramorové lomy.

5. den: pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký ostrov Naxos, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město CHORA, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

6. den: pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek Antiparos s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.

7. den: pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů - rozloučení s ostrovem

8. den: po snídani přeplujeme lodí na Ostrov Santorini. Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den: pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.

10. den: pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS

11. den: dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy/Vídně.
CK si vyhrazuje právo drobných záměn programu vzhledem k počasí a aktuálním letovým řádům
Pojištění:
zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.

KOMPLEXNÍ LÉČEBNÉ POJIŠTĚNÍ UNIQA
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696.
- léčebných výloh (dále LV) pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci včetně případné nákazy COVID-19 v zahraničí s případ. omezením s odkazem na "semafor" a doporučení MZV až do výše 5.000.000 Kč
- pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
- pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů i v případě diagnózy COVID 19 či jiné: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
- úrazové pojištění: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
- poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
- pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Nově je možné sjednat doplňkové pojištění k jakémukoliv komplexnímu cestovnímu pojištění PŘIPOJIŠTĚNÍ COVID 19 TARIF P - rozsah pojištění níže
Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény - maximální plnění 10.000 Kč
- V případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí
- Preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí, se prokáže nákaza)
Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě - maximální plnění 20.000 Kč
- Karanténa v souvislosti s nákazou klienta
- Preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)
- Rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID-19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta- Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby.
- Preventivní domácí karanténa nebo uzavření hranic nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini - Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Prahy), let. taxy a poplatky, transfery z/na letiště, lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros, 10x ubytování v hotelech 3* (2lůžkové pokoje) 2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu, 10x snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, příp. pobytovou taxu, fakult. služby a výlety a vstupné (150 €) a vše co není uvedené v odstavci Základní cena zahrnuje

Příplatky:
6.500 Kč za 1lůžkový pokoj
605 Kč za komplexní pojištění K5S
330 Kč za připojištění COVID 19 za příplatek UNIQA P* (Z1)

Doprava:
leteckou přepravu Praha/Vídeň - Mykonos, Santorini - Praha/Vídeň (v případě letu z/do Vídně transfer ev. jízdenka z/do Prahy), lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros

Další používané názvy

 • Kyklady, ostrovy snů Paros, Santorini, Mykonos 2022

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a  (naproti poště)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko