Velký okruh Řeckem - kombinovaně hotel

Jedenáctidenní pobytově-poznávací zájezd Velký okruh Řeckem Program 1. den: Odjezd v poledních hodinách z Prahy přes Brno a Bratislavu směrem na Maďarsko. Noční přejezd. 2. den: Příjezd v ranních hodinách na pobřeží Olympské riviéry. Možnost koupání v Egejském moři. Odpoledne ubytování. Večeře a ...

6 zájezdů od 23 690 Kč

Popis hotelu ?

Jedenáctidenní pobytově-poznávací zájezd Velký okruh Řeckem

Program

1. den:
Odjezd v poledních hodinách z Prahy přes Brno a Bratislavu směrem na Maďarsko. Noční přejezd.

2. den:
Příjezd v ranních hodinách na pobřeží Olympské riviéry. Možnost koupání v Egejském moři. Odpoledne ubytování. Večeře a nocleh.

3. Den:
Snídaně. Odjezd od hotelu do Soluně, druhého největšího města Řecka. Procházka po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti 2. největšího řeckého přístavu. Prohlídka Galériova oblouku a Rotundy, která je nejstarší architektonickou památkou z římského období. Dále návštívíte slavnou Bílou věž nabízející krásný výhled na Paralíu, kostel Agia Sofia (významnou byzantskou stavbu) a největší kostel v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne projedete kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, kde navštívíte ,,vznášející" se kláštěry vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytování u města Kalambaka. Večeře a nocleh.

4. Den:
Snídaně. Odjezd od hotelu do jižní části řecké pevniny. U Thermopyl budete mít možnost vidět sochu udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce naštívíte nejvýznamnější středověkou stavbu Řecka, kláštěr Osios Loukás. Ubytování v Athénách. Večeře a nocleh.

5. Den:
Snídaně. Celodenní prohlídka Athén, hlavní řecké metropole. Návštívíte Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, dále uvidíte chrám Dia Olympského. Budete mít možnost si prohlédnout i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.

6. Den:
Snídaně. Odjezd na celodenní výlet k Attickému pobřeží, kde budete mít příležitost ke koupání. Pokračování k Poseidonovu chrámu na mysu Sunio. Možnost individuálního programu - procházka kouzelnými athénskými uličkami pověstnými čtvrtěmi Plaka nebo Monastiráki. Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.

7. Den:
Snídaně. Odjezd z pevninské části Řecka na Peloponés. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem požadovány za největší starověkou památku Řecka. Ubytování ve středisku Tolo. Večeře a nocleh.

8. Den:
Snídaně. Odjezd na celodenní výlet, během kterého uvidíte Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnějsí řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Na závěr navštívíte velkolepé divadlo starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.

9. Den:
Snídaně. Návštěva kolébky olympijských her Olympie, kde budete mít možnost prohlédnout si pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Odplutí trajektem na ostrov Zakynthos. Ubytování, večeře a nocleh.

10. Den:
Snídaně. Celodenní individuální volno u moře. Večeře a nocleh.

11. Den:
Snídaně. Odlet do Brna (Prahy).

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
23 690 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/2 - Pokoj pro 2 o.. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/2 - Pokoj pro 2 osoby

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
23 690 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/2 - Pokoj pro 2 o.. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/2 - Pokoj pro 2 osoby

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
23 690 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/2+1 - Pokoj pro 2.. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/2+1 - Pokoj pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
23 690 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/2+1 - Pokoj pro 2.. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/2+1 - Pokoj pro 2 osoby, možnost 1 přistýlky

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
28 590 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/1 - Jednolůžkový .. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/1 - Jednolůžkový pokoj

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák
27. 09. - 07. 10. 2022 11 dní kombinovaná polopenze
28 590 Kč Detaily

Poznávací

Základní cena na osobu Pokoj: ROOM1/1 - Jednolůžkový .. Celý popisek
Stručná trasa: Soluň Meteora Kalambaka Thermopyly Del.. Celý popisek
Základní cena na osobu
Pokoj: ROOM1/1 - Jednolůžkový pokoj

1. den:
V poledních hodinách odjedeme z Plzně, Prahy, Brna a Bratislavy směrem na Maďarsko

2. den:
Ráno přijedeme na pobřeží, kde budeme mít možnost se koupat v Egejském moři a řidiči absolvují povinnou devítihodinovou přestávku. V odpoledních hodinách se ubytujeme. Večeře. Za příplatek lze tento den odlet z Prahy nebo Vídně, transfer do hotelu, setkání s autobusovou skupinou a průvodcem.

3. Den:
Po snídani pojedeme do Soluně, druhého největšího města Řecka. Projdeme se po příjemné pobřežní promenádě v blízkosti druhého největšího řeckého přístavu, uvidíme Galériův oblouk a rotundu, nejstarší architektonickou památku z římského období, budeme mít možnost vystoupit na nejslavnější pamětihodnost Soluně - Bílou věž, odkud se nám naskytne krásný pohled na Paralíu. Podíváme se také do kostela Agia Sofia, významné byzantské stavby a také do největšího kostela v Řecku Agios Dimítrios. Odpoledne pojedeme kolem Olympu, hory bohů, a úžinou Tempi do Meteory, abychom navštívili ,,vznášející" se kláštery, vybudované na vrcholcích strmých skalních věží. Ubytujeme se v hotelu u města Kalambaka, večeře.

4. Den:
Po snídani se vnitrozemím vydáme na jih řecké pevniny. U Thermopyl nás přivítá socha udatného spartského krále Leonida a slavné sirné prameny. Za starověký střed země byly považovány Delfy, kde Pýthie šalamounsky zvěstovala budoucnost. Po jejich prohlídce odjedeme do Atén. Večer se pak ubytujeme v hotelu v Aténách, večeře.

5. Den:
Po snídani budeme celý den věnovat poznávání hlavní řecké metropole, Aténám, a jejím památkám. Prohlédneme si Akropoli, starověkou Agoru s věží větrů, podíváme se k chrámu Dia Olympského a budeme mít možnost navštívit i unikátní Národní archeologické muzeum. Návrat do hotelu, večeře.

6. Den:
Po snídani podnikneme celodenní výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží, kde budeme mít příležitost ke koupání, až k Poseidonovu chrámu na mysu Sounion. Kdo dá přednost individuálnímu programu, může se toulat kouzelnými aténskými uličkami pověstných čtvrtí Plaka nebo Monastiráki. Večer se všichni sejdeme v hotelu, večeře.

7. Den:
Po snídani opustíme pevninskou část a vydáme se na peloponéské Řecko. Mezníkem obou částí je Korint. Neméně famózní jako sám průplav je majestátní středověká pevnost Akrokorint nebo vykopávky starověkého Korintu - ,,nejhříšnějšího starověkého města". Pozůstatky opevněného palácového komplexu v Mykénách jsou právem považovány za největší starověkou památku Řecka. Večer se ubytujeme v hotelu ve středisku Tolo, večeře.

8. Den:
Po snídani pojedeme na celodenní výlet a uvidíme Kyklopské hradby v Tírynsu, nejelegantnější řecké město Náfplio s jeho mohutnou citadelou Palamídi. Závěr výletu bude patřit velkolepému divadlu starověkého posvátného okrsku v Epidauru. Odjezd na ubytování do Olympie, večeře, nocleh.

9. Den:
Po snídani se s řeckými památkami rozloučíme v kolébce olympijských her v Olympii, kde si prohlédneme pozůstatky Diova posvátného okrsku, prvního olympijského stadionu a zdejší Archeologické muzeum. Trajektem odplujeme na ostrov Zakynthos, nejjižnější z Jónských ostrovů, který již od dávných dob okouzluje své návštěvníky neopakovatelnou krásou přírody. Ubytování, nocleh.

10. Den:
Celodenní relaxace a odpočinek u moře. Večeře, nocleh.

11. Den:
Transfer na letiště a odlet do Brna, Prahy a Ostravy.
Stručná trasa:
Soluň
Meteora
Kalambaka
Thermopyly
Delfy
Sounion
Attické pobřeží
Athény
Korint
Mykény
Náfplio
Tíryns
Epidauros
Olympie
Zakynthos

Cena zahrnuje:
9 nocí s polopenzí v hotelu, leteckou přepravu Brno/Praha - Zakynthos, letištní taxy a palivový příplatek, odbavené zavazadlo, dopravu z Řecka autobusem, transfery do hotelu, trajekt ze Zakynthosu, průvodcovské služby během okruhu, dlegátské služby na Zakynthosu.

Cena nezahrnuje:
komplexní pojištění, povinní místní průvodci v archeologických areálech cca 25 EUR, pobytová taxa v hotelích cca 6 EUR/os./pobyt.

Poznámka:
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK.

Svozová místa:
Beroun, Plzeň, Rokycany, Žebrák

Další používané názvy

 • Velký Okruh Řeckem - Kombinovaně

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a  (naproti poště)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 09:00 - 18:00

Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko