Plavba z Moskvy do Petrohradu loď

Vydejte se s námi na plavbu z Moskvy do Petrohradu. Program zájezdu: 1. den PRAHA - MOSKVA Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh. 2. den MOSKVA Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Prohlídka Mos kvy založené v roce ...

4 zájezdy od 57 690 Kč

Popis hotelu ?

Vydejte se s námi na plavbu z Moskvy do Petrohradu.
Program zájezdu:
1. den PRAHA - MOSKVA
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh.
2. den MOSKVA
Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Prohlídka Mos kvy založené v roce 1147 a jejích nejzajímavějších pamětihodností. Po širokých bulvárech dojedeme k Rudému náměstí, paláci Ljubljanka, dřívějšímu hlavnímu sídlu KGB, dále budeme pokračovat cestou k Moskevské univerzitě, kde je výhled na olympijský stadión v Lužnikách, Ruský - Bilý dům a další. Odpoledne volný program s možností fakultativních výletů. Doporučujeme individuální plavbu lodí po řece Moskva mezi Kremlem a hotelem Ukrajina. Nocleh na lodi.
3. den MOSKVA - VYPLUTÍ
Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Po snídani výlet do hlavní Moskevské pamětihodnosti - Kremlu. Prohlídka katedrály Nanebevstoupení se slavnými freskami a katedrály Archanděla Michaela, 200 tun těžký zvon Car a úřední budovy ruského prezidenta. Transfer k lodi a vyplutí směrem k městu Uglič. Nocleh na lodi.
4. den UGLIČ
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Celodenní plavba se zastávkou a prohlídkou malého městečka Uglič, jehož počátky sahají již do 10. století. V 16. století Ivan Hrozný použil město Uglič jako výchozí město pro boje s Tatary. Po Ivanově smrti se do Ugliče přestěhoval i jeho syn Dimitrij s matkou. O sedm let později byl Dimitrij zavražděn, pravděpodobně na příkaz Borise Godunova. Město se vzbouřilo, což vedlo k masakru. To byl začátek ,,zlých časů". Po těchto událostech byl pojmenován kostel svatého Dimitrije Krvavého. V 17. století město trpělo pod polskolitevskou nadvládou a bylo obráceno v trosky. V 18. století heraldická kancelář poskytla Petru Velikému emblém města. V průběhu prohlídky města navštívíme Ugličský kreml a katedrálu Proměny Páně. Nocleh na lodi.
5. den JAROSLAVL
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Dopolední plavba a připlutí do nejvýznamnějšího města na trase - Jaroslavl. V roce 1010 zde Jaroslav, syn Kyjevského prince Vladimíra (dříve zvaného Jaroslav Moudrý) založil pevnost na místě, kde se vlévá řeka Kotorosl do Volhy. Tuto pevnost pojmenoval po sobě. Legenda vypráví o usídlení pohanů na místě Med vězy Ugol. Tito starousedlíci se živili lovem a rybolovem. Princ Jaroslav zabil jejich posvátné zvíře - medvěda - a obrátil je tak na víru. Tato legenda je vyobrazena i na symbolu města. Prohlídka města s návštěvou kláštera Promění Páně, který byl postaven v letech 1647 - 1650 a kostela Proroka Eliáše. Odpoledne pokračování v plavbě. Nocleh na lodi.
6. den GORICI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Dopoledne připlutí do města Gorici, sídla na břehu Volžsko-baltského kanálu. Prohlídka města včetně kláštera Cyrilo-Beloserskému mužského kláštera, ten byl založen Ivanem Hrozným. Další místní pamětihodností je katedrála Narození Páně s několika uni kát ními nástěnnými malbami. Odpoledne pokračování v plavbě. Nocleh na lodi.
7. den KIŽI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. V odpoledních hodinách prohlídka ostrova Kiži, jehož archeologické nálezy svědčí o tom, že se zde první obyvatelé usadili již na přelomu šestého a pátého století před n. l. Nejpozoruhodnějším příkladem místní architektury je dřevěný kostel s dvaadvaceti kopulemi, který se nazývá Prokov a byl vystavěn bez jediného hřebíku. Návštěva skanzenu. Nocleh na lodi.
8. den MANDROGY - GREEN STOP
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Plavba přes Oněžské jezero až do malé vesničky Mandrogy. Po připlutí na Vás čeká zastávka v přírodě a seznámení s ruským venkovem. Závěrečná večeře s kapitánem lodi. Nocleh na lodi.
9. den PETROHRAD
Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Prohlídka nejhezčích pamětihodností Petrohradu. Projedeme Něvský prospekt, po kterém následuje první zastávka u katedrály svatého Izáka, poté na Vasilevském ostrově, odkud se naskýtá výhled přes řeku Něvu na Zimní palác a z druhé strany na Petropavlovskou pevnost. Navštívíme také katedrálu sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého a jeho následovníků, dále nás čeká legendární loď Aurora. Dále se přesuneme na Palácové náměstí před Zimním palácem, kde prohlídka města končí. Odpoledne volný program s možností fakultativních výletů. Nocleh na lodi.
10. den PETROHRAD
Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Návštěva Zimního paláce, ve kterém sídlí jedna ze tří největších a nejvýznamnějších galerií světa - slavná Ermitáž s 2,7 miliony exponátů. Minimální doba prohlídky je 4 hodiny. Odpoledne doporučujeme individuálně plavbu loďkou po úzkých kanálech města a procházku po celé délce Něvského prospektu. Nocleh na lodi.
11. den PETROHRAD
Snídaně a večeře na lodi. Oběd je možné obdržet s sebou v balíčku či na lodi. Volný program. Individuálně možnost výletu do 30 km vzdáleného Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého. V parku ve svahu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. V rámci výletu si prohlédnete palác Montplaisir - první dokončený a zároveň nejoblíbenější palác. V podvečer transfer zpět k lodi. Nocleh na lodi.
12. den PETROHRAD
Snídaně na lodi, transfer na letiště, odlet do Prahy.

Poloha na mapě ?

Přehled termínů

Termín Počet dní Doprava Strava zobrazit popisky
03. 05. - 14. 05. 2022 12 dní letecky Praha plná penze
58 590 Kč Detaily

Plavby

Základní cena: Dospělá osoba AKTUÁLNÍ INFORMACE COVI.. Celý popisek
Základní cena: Dospělá osoba

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19:

Pro vstup na území Ruské federace je u klientů s dokončenou a platnou vakcinací vyžadován PCR test ne starší 72 hodin před odletem. Tento test si klienti zařizují a hradí v ČR před odletem sami.

Pro vstup zpět do ČR nejsou pro klienty s dokončenou a platnou vakcinací žádné restrikce a vyplňuje se pouzde příjezdový formulář ČR. Pro odlet z RF je požadován doklad o ukončené vakcinaci v tištěné podobě v anglickém jazyce.

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO MOSKVY
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh.

2. den TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY
Snídaně a večeře na lodi. Po snídani okružní jízda Moskvou. Oběd v restauraci, odpolední návštěva Kremlu.

3. den MOSKVA, VYPLUTÍ
Snídaně a večeře na lodi. Půldenní individuální volno s možnosti využití fakultativních výletů. Oběd na lodi, koktejl s kapitánem lodi, vyplutí.

4. den STARORUSKÉ MĚSTO NA VOLZE UGLIČ
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Celodenní plavba se zastávkou a prohlídkou poutního městečka Uglič, jehož počátky sahají již do 10. století. Návštěva Ugličského kremlu, katedrály Proměny Páně a chrámu Sv. Dmitrije Na krvi.

5. den SOUTOK ŘEK - JAROSLAVL
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Jaroslavli - jednoho z nejstarších ruských měst založeného na soutoku řek Volha a Kotorosl v 11. století. Po obědě prohlídka města - klášter Proměnění Páně, chrám proroka Eliáše, kostel Nikolaje Nadějina.

6. den GORITSY ZALOŽENÉ IVANEM HROZNÝM
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Goritsy - sídla založeného Ivanem Hrozným na břehu Volžsko-baltského kanálu. Po obědě prohlídka města - Kirillobelozerský klášter a Muzeum ikon.

7. den ONĚŽSKÉ JEZERO - OSTROV KIŽI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí na ostrov Kiži na Oněžském jezeře. Po obědě prohlídka místního skanzenu s typickou dřevěnou architekturou staré Rusi včetně nejznámějšího chrámu Proměny Páně s 22 kupolemi.

8. den Z ONĚŽSKÉHO DO LADOŽSKÉHO JEZERA
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí po řece Svir, která spojuje Onežské a Ladožské jezero, do malé vesničky Mandrogi. Procházka tradiční ruskou vesnicí s možností návštěvy Muzea vodky a ochutnávkou šašliku.

9. den LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO PETRODVOREC
Po snídani okružní jízda Petrohradem včetně návštěvy Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Pavla. Oběd v restauraci. Odpoledne odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami.

10. den PETROHRAD
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Celodenní individuální volno s možnosti využití fakultativního výletu.

11. den PETROHRAD + ERMITÁŽ
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Dopoledne prohlídka Zimního Paláce s Ermitáží, odpoledne individuální volno s možností využití fakultativních výletů.

12. den PŘÍLET PRAHA
Dle času odletu snídaňový balíček či snídaně na lodi, transfer na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
- letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
- letištní taxy
- veškeré transfery na trase
- 11x nocleh s plnou penzí na lodi ve 2lůžkové kajutě se sprchou a toaletou
- výlety dle programu včetně vstupů
- služby česky mluvícího průvodce (min. 15 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
- vstupní vízum 3.100,- Kč/osoba
- spropitné ve výši cca 80,- EUR/osoba vybírané po ukončení plavby
- fakultativní výlety nad rámec programu
- pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
- povinný PCR test před odletem z ČR
05. 07. - 16. 07. 2022 12 dní letecky Praha plná penze
57 690 Kč Detaily

Plavby

Základní cena: Dospělá osoba AKTUÁLNÍ INFORMACE COVI.. Celý popisek
Základní cena: Dospělá osoba

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19:

Pro vstup na území Ruské federace je u klientů s dokončenou a platnou vakcinací vyžadován PCR test ne starší 72 hodin před odletem. Tento test si klienti zařizují a hradí v ČR před odletem sami.

Pro vstup zpět do ČR nejsou pro klienty s dokončenou a platnou vakcinací žádné restrikce a vyplňuje se pouzde příjezdový formulář ČR. Pro odlet z RF je požadován doklad o ukončené vakcinaci v tištěné podobě v anglickém jazyce.

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO MOSKVY
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh.

2. den TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY
Snídaně a večeře na lodi. Po snídani okružní jízda Moskvou. Oběd v restauraci, odpolední návštěva Kremlu.

3. den MOSKVA, VYPLUTÍ
Snídaně a večeře na lodi. Půldenní individuální volno s možnosti využití fakultativních výletů. Oběd na lodi, koktejl s kapitánem lodi, vyplutí.

4. den STARORUSKÉ MĚSTO NA VOLZE UGLIČ
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Celodenní plavba se zastávkou a prohlídkou poutního městečka Uglič, jehož počátky sahají již do 10. století. Návštěva Ugličského kremlu, katedrály Proměny Páně a chrámu Sv. Dmitrije Na krvi.

5. den SOUTOK ŘEK - JAROSLAVL
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Jaroslavli - jednoho z nejstarších ruských měst založeného na soutoku řek Volha a Kotorosl v 11. století. Po obědě prohlídka města - klášter Proměnění Páně, chrám proroka Eliáše, kostel Nikolaje Nadějina.

6. den GORITSY ZALOŽENÉ IVANEM HROZNÝM
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Goritsy - sídla založeného Ivanem Hrozným na břehu Volžsko-baltského kanálu. Po obědě prohlídka města - Kirillobelozerský klášter a Muzeum ikon.

7. den ONĚŽSKÉ JEZERO - OSTROV KIŽI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí na ostrov Kiži na Oněžském jezeře. Po obědě prohlídka místního skanzenu s typickou dřevěnou architekturou staré Rusi včetně nejznámějšího chrámu Proměny Páně s 22 kupolemi.

8. den Z ONĚŽSKÉHO DO LADOŽSKÉHO JEZERA
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí po řece Svir, která spojuje Onežské a Ladožské jezero, do malé vesničky Mandrogi. Procházka tradiční ruskou vesnicí s možností návštěvy Muzea vodky a ochutnávkou šašliku.

9. den LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO PETRODVOREC
Po snídani okružní jízda Petrohradem včetně návštěvy Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Pavla. Oběd v restauraci. Odpoledne odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami.

10. den PETROHRAD
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Celodenní individuální volno s možnosti využití fakultativního výletu.

11. den PETROHRAD + ERMITÁŽ
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Dopoledne prohlídka Zimního Paláce s Ermitáží, odpoledne individuální volno s možností využití fakultativních výletů.

12. den PŘÍLET PRAHA
Dle času odletu snídaňový balíček či snídaně na lodi, transfer na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
- letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
- letištní taxy
- veškeré transfery na trase
- 11x nocleh s plnou penzí na lodi ve 2lůžkové kajutě se sprchou a toaletou
- výlety dle programu včetně vstupů
- služby česky mluvícího průvodce (min. 15 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
- vstupní vízum 3.100,- Kč/osoba
- spropitné ve výši cca 80,- EUR/osoba vybírané po ukončení plavby
- fakultativní výlety nad rámec programu
- pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
- povinný PCR test před odletem z ČR
16. 08. - 27. 08. 2022 12 dní letecky Praha plná penze
57 690 Kč Detaily

Plavby

Základní cena: Dospělá osoba AKTUÁLNÍ INFORMACE COVI.. Celý popisek
Základní cena: Dospělá osoba

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19:

Pro vstup na území Ruské federace je u klientů s dokončenou a platnou vakcinací vyžadován PCR test ne starší 72 hodin před odletem. Tento test si klienti zařizují a hradí v ČR před odletem sami.

Pro vstup zpět do ČR nejsou pro klienty s dokončenou a platnou vakcinací žádné restrikce a vyplňuje se pouzde příjezdový formulář ČR. Pro odlet z RF je požadován doklad o ukončené vakcinaci v tištěné podobě v anglickém jazyce.

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO MOSKVY
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh.

2. den TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY
Snídaně a večeře na lodi. Po snídani okružní jízda Moskvou. Oběd v restauraci, odpolední návštěva Kremlu.

3. den MOSKVA, VYPLUTÍ
Snídaně a večeře na lodi. Půldenní individuální volno s možnosti využití fakultativních výletů. Oběd na lodi, koktejl s kapitánem lodi, vyplutí.

4. den STARORUSKÉ MĚSTO NA VOLZE UGLIČ
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Celodenní plavba se zastávkou a prohlídkou poutního městečka Uglič, jehož počátky sahají již do 10. století. Návštěva Ugličského kremlu, katedrály Proměny Páně a chrámu Sv. Dmitrije Na krvi.

5. den SOUTOK ŘEK - JAROSLAVL
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Jaroslavli - jednoho z nejstarších ruských měst založeného na soutoku řek Volha a Kotorosl v 11. století. Po obědě prohlídka města - klášter Proměnění Páně, chrám proroka Eliáše, kostel Nikolaje Nadějina.

6. den GORITSY ZALOŽENÉ IVANEM HROZNÝM
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Goritsy - sídla založeného Ivanem Hrozným na břehu Volžsko-baltského kanálu. Po obědě prohlídka města - Kirillobelozerský klášter a Muzeum ikon.

7. den ONĚŽSKÉ JEZERO - OSTROV KIŽI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí na ostrov Kiži na Oněžském jezeře. Po obědě prohlídka místního skanzenu s typickou dřevěnou architekturou staré Rusi včetně nejznámějšího chrámu Proměny Páně s 22 kupolemi.

8. den Z ONĚŽSKÉHO DO LADOŽSKÉHO JEZERA
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí po řece Svir, která spojuje Onežské a Ladožské jezero, do malé vesničky Mandrogi. Procházka tradiční ruskou vesnicí s možností návštěvy Muzea vodky a ochutnávkou šašliku.

9. den LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO PETRODVOREC
Po snídani okružní jízda Petrohradem včetně návštěvy Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Pavla. Oběd v restauraci. Odpoledne odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami.

10. den PETROHRAD
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Celodenní individuální volno s možnosti využití fakultativního výletu.

11. den PETROHRAD + ERMITÁŽ
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Dopoledne prohlídka Zimního Paláce s Ermitáží, odpoledne individuální volno s možností využití fakultativních výletů.

12. den PŘÍLET PRAHA
Dle času odletu snídaňový balíček či snídaně na lodi, transfer na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
- letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
- letištní taxy
- veškeré transfery na trase
- 11x nocleh s plnou penzí na lodi ve 2lůžkové kajutě se sprchou a toaletou
- výlety dle programu včetně vstupů
- služby česky mluvícího průvodce (min. 15 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
- vstupní vízum 3.100,- Kč/osoba
- spropitné ve výši cca 80,- EUR/osoba vybírané po ukončení plavby
- fakultativní výlety nad rámec programu
- pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
- povinný PCR test před odletem z ČR
27. 09. - 08. 10. 2022 12 dní letecky Praha plná penze
58 590 Kč Detaily

Plavby

Základní cena: Dospělá osoba AKTUÁLNÍ INFORMACE COVI.. Celý popisek
Základní cena: Dospělá osoba

AKTUÁLNÍ INFORMACE COVID-19:

Pro vstup na území Ruské federace je u klientů s dokončenou a platnou vakcinací vyžadován PCR test ne starší 72 hodin před odletem. Tento test si klienti zařizují a hradí v ČR před odletem sami.

Pro vstup zpět do ČR nejsou pro klienty s dokončenou a platnou vakcinací žádné restrikce a vyplňuje se pouzde příjezdový formulář ČR. Pro odlet z RF je požadován doklad o ukončené vakcinaci v tištěné podobě v anglickém jazyce.

Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:

1. den ODLET Z PRAHY DO MOSKVY
Odlet z Prahy do Moskvy, transfer k lodi, nalodění, ubytování, večeře, nocleh.

2. den TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY
Snídaně a večeře na lodi. Po snídani okružní jízda Moskvou. Oběd v restauraci, odpolední návštěva Kremlu.

3. den MOSKVA, VYPLUTÍ
Snídaně a večeře na lodi. Půldenní individuální volno s možnosti využití fakultativních výletů. Oběd na lodi, koktejl s kapitánem lodi, vyplutí.

4. den STARORUSKÉ MĚSTO NA VOLZE UGLIČ
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Celodenní plavba se zastávkou a prohlídkou poutního městečka Uglič, jehož počátky sahají již do 10. století. Návštěva Ugličského kremlu, katedrály Proměny Páně a chrámu Sv. Dmitrije Na krvi.

5. den SOUTOK ŘEK - JAROSLAVL
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Jaroslavli - jednoho z nejstarších ruských měst založeného na soutoku řek Volha a Kotorosl v 11. století. Po obědě prohlídka města - klášter Proměnění Páně, chrám proroka Eliáše, kostel Nikolaje Nadějina.

6. den GORITSY ZALOŽENÉ IVANEM HROZNÝM
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí do Goritsy - sídla založeného Ivanem Hrozným na břehu Volžsko-baltského kanálu. Po obědě prohlídka města - Kirillobelozerský klášter a Muzeum ikon.

7. den ONĚŽSKÉ JEZERO - OSTROV KIŽI
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí na ostrov Kiži na Oněžském jezeře. Po obědě prohlídka místního skanzenu s typickou dřevěnou architekturou staré Rusi včetně nejznámějšího chrámu Proměny Páně s 22 kupolemi.

8. den Z ONĚŽSKÉHO DO LADOŽSKÉHO JEZERA
Snídaně, oběd a večeře na lodi. Připlutí po řece Svir, která spojuje Onežské a Ladožské jezero, do malé vesničky Mandrogi. Procházka tradiční ruskou vesnicí s možností návštěvy Muzea vodky a ochutnávkou šašliku.

9. den LETNÍ SÍDLO PETRA VELIKÉHO PETRODVOREC
Po snídani okružní jízda Petrohradem včetně návštěvy Petropavlovské pevnosti s prohlídkou katedrály Sv. Petra a Pavla. Oběd v restauraci. Odpoledne odjezd do letní rezidence Petra Velikého Petrodvorce, postaveného podle Versailles se 170 fontánami a vodními kaskádami.

10. den PETROHRAD
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Celodenní individuální volno s možnosti využití fakultativního výletu.

11. den PETROHRAD + ERMITÁŽ
Snídaně, oběd i večeře na lodi. Dopoledne prohlídka Zimního Paláce s Ermitáží, odpoledne individuální volno s možností využití fakultativních výletů.

12. den PŘÍLET PRAHA
Dle času odletu snídaňový balíček či snídaně na lodi, transfer na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
- letenku Praha - Moskva, Petrohrad - Praha
- letištní taxy
- veškeré transfery na trase
- 11x nocleh s plnou penzí na lodi ve 2lůžkové kajutě se sprchou a toaletou
- výlety dle programu včetně vstupů
- služby česky mluvícího průvodce (min. 15 osob)

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
- vstupní vízum 3.100,- Kč/osoba
- spropitné ve výši cca 80,- EUR/osoba vybírané po ukončení plavby
- fakultativní výlety nad rámec programu
- pojištění léčebných výloh a storna zájezdu
- povinný PCR test před odletem z ČR

Další používané názvy

 • Plavba z Moskvy do Petrohradu

Hledání zájezdů

Země a destinace
Vyberte destinaci
Oblíbené země
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
  • +
 • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
Ostatní země
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
 • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
  • +
  • +
  • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +
 • +

Podrobné hledání Hledání dle mapy

Potřebujete pomoci?

Pomůžeme Vám po telefonu
Telefon 272 743 981
Mobil 777 606 055
Chcete abychom zavolali my Vám?
Pošlete nám své telefonní číslo

Nebo nás navštivte
Chrudimská 2a (vedle pošty)
130 00 Praha 3 - Flora
PO - PÁ 10:00 - 18:00
Mapa cesty k nám

Partneři: NECKERMANN LAST MINUTE LAST MINUTE Kamelya World Turecko